งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Right think What it should be?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Right think What it should be?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Right think What it should be?
System thinking Integration Natural Facts System Integration Realities Driving Forces New realities Globalization KB Market liberization New Game S T E P G Regulator Policy 9 Agenda KE KS Turbulence Change Supplier Company Customer Competitor New entrance Substitution Business Climate ’Forces Business Environment

2 สติ จิต ใจ อัตตา Think right Who are you? เก่งทางโลก กำไร เติบโต
Critical Factor Radar Scanning จิต ใจ อัตตา Mental Model Mind set Mind map Personnel Mastery Entrepreneur Think right Who are you? Strategic thinking Mission statement Purpose ผัสสะ ทั้ง 5 Frame of reference สติ Wisdom Paradigm Visionary Scenario Organization Excellence Value Stakeholders Sustainable เก่งทางโลก กำไร เติบโต เก่งทางธรรม จริยธรรม Sense โอกาส

3 Do the right things Where we want to go?
Networking Alliance Do the right things Where we want to go? Lead Vision statement End Effectiveness Business Plan Business Model Business concept Value Creation Innovation สังคม สิ่งแวดล้อม โอกาส จุดแข็ง

4 Do the things right How to get there?
Manage Strategies Mean Efficiency Capabilities ลูกค้าพอใจ Outcome ความต้องการ ลูกค้า Input Based line Business process Respond จุดแข็ง Product innovation Process innovation Core competencies Enabler Enabler Business function Performance measurement Marketing Operation Finance Management Process Program projects Corporate culture

5 สติ Right think What it should be?
System thinking Integration Natural Facts System Integration Realities Driving Forces New realities Globalization KB Market liberization New Game S T E P G Regulator Policy 9 Agenda KE KS Turbulence Change Supplier Company Customer Competitor New entrance Substitution Business Climate ’Forces Business Environment Do the things right How to get there? Manage Strategies Mean Efficiency Capabilities ลูกค้าพอใจ Outcome ความต้องการ ลูกค้า Input Based line Business process Respond จุดแข็ง Product innovation Process innovation Core competencies Enabler Enabler Business function Performance measurement Marketing Operation Finance Management Process Program projects Corporate culture Critical Factor Networking Alliance Radar Scanning จิต ใจ อัตตา Mental Model Mind set Mind map Personnel Mastery Entrepreneur Think right Who are you? Strategic thinking Mission statement Purpose ผัสสะ ทั้ง 5 Frame of reference สติ Wisdom Paradigm Visionary Scenario Organization Excellence Value Stakeholders Sustainable เก่งทางโลก กำไร เติบโต เก่งทางธรรม จริยธรรม Do the right things Where we want to go? Lead Vision statement End Effectiveness Business Plan Business Model Business concept Value Creation Innovation สังคม สิ่งแวดล้อม โอกาส จุดแข็ง Sense โอกาส

6 ที่ผ่านมาถึงขณะนี้อยู่ตรงไหน
จุดมุ่งหมาย ที่ผ่านมาถึงขณะนี้อยู่ตรงไหน พันธ กิจเริ่มต้น Life cycle 5 Forces Strategic Group Value Life line Opportunities analysis Supplier Competitor Customer Success & Problem Business Model Positioning Risk and Return analysis Rational &Emotion Decision Internal SWOT External Value chain Core competencies 7 s Mckinsey Value Business Function Business Model ต้องทำอะไรบ้าง จะไปอย่างไร แล้วจะไปไหน Functional Strategies Competitive Strategies Corporate Strategies Generic Model Vision Objective Marketing Strategic issues Mission Goal Production BCG Matrix Finance Key success factor IT

7 ทักษะ Think การบริหาร บทบาท เป้าหมายรวม นำเรือ Leadership
Think Strategic คิดเชิงกลยุทธ์ ทักษะ Link Deploy Strategy แปลงกลยุทธ์ลงล่าง ทักษะ things Strategy in to Action นำไปสู่การปฎิบัติ ทักษะ Think การบริหาร นำเรือ Leadership กระจายอำนาจลงล่าง ปล่อยเป็น รับเป็น รับนโยบาย เดินเรือ รับเป็น เดินเครื่อง บทบาท วางเป้าหมายรวม ควบคุมให้ได้เป้าหมาย วางเป้าหมายย่อย วางแผนงานโครงการ ควบคุมแผนงานโครงการ เป้าหมายรวม CEO Leader Lead Manager manage Head Operate Corporate level Business level Functional level สติ ใจ ฝีมือ เป้าหมายย่อย BSC KPI

8 Do the right things right
Realities Right think Change New Realities Re- thinking Where you want to go ? Do the right things Who are you? Think right Purpose Vision Objectives Re-positioning? Where are you now ? Re-Strategies ? Problems Opportunities Gap How to get there ? Do the right things right Strategic issue Mission Strategic goals Strategies Key success Result Operation Initiatives Operational goals Target KPI Measure Balanced Score Card Objective Measure Target Initiative Action plan What to perform? Right result

9 Performance monitoring
Developing a Corporate strategy Market analysis Developing a Vision and long-term objectives Initiating the Strategy process Developing a business strategy Strategy implementation Developing a Functional strategy Company analysis Performance monitoring

10 Vision Result Mission Strategic issues Objective Strategic goal Strategies Operational goal Operation Performance Target Project

11 Strategies Strategic issue Goal Strategies Operational issue Operation Strategic goal Criteria Operational goal Project Roadmap

12 MANAGERS LINK ORGANIZATIONAL LEVELS
STRATEGY M.D. Balanced Score Card GOAL KPI * GOAL KPI Manager Manager * * GOAL KPI เป้าหมาย คือคำตอบสุดท้าย section Section หน่วยงานท่าน มีเป้าหมายไหม

13 What are current issues in strategy implementation?
Common strategic planning failures Failures of substance Inadequate attention to major strategic planning elements Failures of process Poor handling of strategy implementation Lack of participation error Goal displacement error

14 What are current issues in strategy implementation?
Guidelines for double-checking strategy Is the strategy consistent with your mission and values? Is the strategy feasible, given strengths and weaknesses? Is the strategy responsive to opportunities and threats? Does the strategy offer a sustainable competitive advantage? Is the risk in the strategy a “reasonable” risk? Is the strategy flexible enough?

15 ความล้มเหลวเรื่องการบริหารกลยุทธ์ของคนไทย
มองปัญหามากกว่ามองเชิงกลยุทธ์ มองจากภายในออกไปมากกว่ามองจากภายนอกเข้ามา ใช้ความรู้สึกมากกว่าใช้ข้อมูล ไม่รู้จริงอิงแต่ตามทฤษฎีไม่มีประสบการณ์ ไม่รู้ตัวเองอยู่ระดับไหนของกลยุทธ์ ใช้เครื่องมือพร่ำเพรื่อโดยไม่จำเป็น มองรายละเอียดมากกว่าภาพรวม ไม่สามารถลงสู่ปฏิบัติได้เพราะขาดการเชื่อมโยง และการแปลงแผน ขาดการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะค่านิยม วัฒนธรรมการทำงาน


ดาวน์โหลด ppt Right think What it should be?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google