งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย DR. LUIS MARIA CALINGO โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ หลักการพัฒนาคุณภาพตาม เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ การดำเนินการที่เป็นเลิศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย DR. LUIS MARIA CALINGO โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ หลักการพัฒนาคุณภาพตาม เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ การดำเนินการที่เป็นเลิศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย DR. LUIS MARIA CALINGO โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ หลักการพัฒนาคุณภาพตาม เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ การดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx)

2 Get Results Be Valued Building the Integrated Management System Get Results, Produce Value.

3 Get Results Be Valued Engaged Students and Stakeholders Requirements Meet Delight Building the Integrated Management System Student and Stakeholder Requirements

4 Get Results Be Valued Engaged Faculty and Staff Engaged Students and Stakeholders Requirements Meet Delight Building the Integrated Management System Engaged, Motivated Faculty and Staff

5 Get Results Be Valued Engaged Faculty and Staff Work Processes Engaged Students and Stakeholders Requirements Meet Delight Predict Outcomes Building the Integrated Management System Efficient, Effective Processes

6 Get Results Be Valued Engaged Faculty and Staff Work Processes Engaged Students and Stakeholders Requirements Meet Delight Predict Outcomes Data and Dashboard to Monitor Progress Building the Integrated Management System Information and Data Dashboard

7 Get Results Be Valued Engaged Faculty and Staff Work Processes Engaged Students and Stakeholders Leadership Requirements Meet Delight Predict Outcomes Data and Dashboard to Monitor Progress Building the Integrated Management System Leadership

8 Get Results Be Valued Engaged Faculty and Staff Work Processes Strategy Engaged Students and Stakeholders Leadership Requirements Meet Delight Predict Outcomes Data and Dashboard to Monitor Progress The Integrated Management System Strategy Development and Execution

9 CRITERIA FOR PERFORMANCE EXCELLENCE 9


ดาวน์โหลด ppt โดย DR. LUIS MARIA CALINGO โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ หลักการพัฒนาคุณภาพตาม เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ การดำเนินการที่เป็นเลิศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google