งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางผลิตบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางผลิตบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางผลิตบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี
วิจารณ์ พานิช นำเสนอในการอภิปรายแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตรามาธิบดี ๑๙ ก.ย. ๕๔

2 Labor market for health professionals
Systems Framework Provision Needs Demand Labor market for health professionals Population Supply of health workforce Demand for health workforce Provision Education System Health System Demand 2

3 Science-based Problem-based Systems based
Three Generations of Reform Science-based Problem-based Systems based 1900 2000+ Scientific Curriculum Problem-Based Learning Competency-Driven Local-Global Instructional University Based Academic  Centers  Health-Education Systems Institutional

4 Context Global-Locall Structure Process Proposed Outcomes
Institutional Design Systemic Level Financing Resource generation Service provision Organizational level Ownership Affiliation Internal structure Global level Stewardship Networks and partnerships Instructional Design Criteria for admission Competencies Channels Career pathways Process Context Global-Locall Proposed Outcomes Interdependence in Education Transformative Learning Figure I-4. Key components of the educational system

5 Competency-based Model
Health Needs of Society Competency Outcomes Curriculum Assessment Traditional Model Educational Objectives Curriculum Assessment

6 Interdependence in Education
Vision Transformative Learning Individual Patient-Centered Population-Based Equity in Health Interdependence in Education

7 Table III-1. Levels of learning
Objectives Outcome Informative Information Skills Experts Formative Socialization Values Professionals Transformative Leadership attributes Change agents Table III-1. Levels of learning

8 Professional education for equity in health
Recommendations Enabling Actions Instructional Competency- driven Local-Global Inter + trans- professional IT empowered Educ resources New professionalism Institutional Joint planning Academic systems Networking Culture critical inquiry Reforms Mobilize leadership Goal Professional education for equity in health Enhance investments Align accreditation Strengthen global learning

9 ข้อเสนอต่อรามาธิบดี ทำงานแบบ Area-Based ร่วมมือกับ จ. สมุทรปราการ
คิดเรื่อง H Professionals ทั้งจังหวัด เพื่อสนอง H Systems ของจังหวัด ร่วมกันจัด “การศึกษา” ของ HP ทั้งหมด ของจังหวัด จัดการเรียนรู้ แบบ PBL 70-80% ของ HP ทั้งหมด จัด PLC ของอาจารย์ และ “ครูฝึก” ในพื้นที่ มีเป้าหมายตีพิมพ์ R2R เชื่อมโยงกับ TQF / Competency


ดาวน์โหลด ppt แนวทางผลิตบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google