งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยุโทรทัศน์ Television Broadcasting

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยุโทรทัศน์ Television Broadcasting"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยุโทรทัศน์ Television Broadcasting
Telecommunication in Thailand ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราดล โกมลมิศร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Tharadol Komolmis

2 การแพร่สัญญาณวิทยุโทรทัศน์
เป็นการสื่อสารทางเดียว (Simplex or one-way communication) เป็นการสื่อสารแบบหลายจุด (Point –to- Multipoint) ใช้ในการส่งสัญญาณภาพและเสียง (Moving picture or video) การมอดูเลตกับพาหะ Amplitude modulation :AM Sound modulated with sub carrier (AM or FM) 259109 Tharadol Komolmis

3 การแพร่สัญญาณวิทยุโทรทัศน์
แบนด์วิดสัญญาณเสียง 15 kHz base band แบนด์วิดสัญญาณวิดีโอ 4-5 MHz base band แบนด์วิดช่องสัญญาณ Channel Bandwidth (between carrier) 7-8 MHz 259109

4 การแพร่สัญญาณวิทยุโทรทัศน์
สัญญาณวิดีโอ (Video signal) (black & white or luminance) 525/60 525 Horizontal line/frame, 30 frame/sec 4.2 MHz bandwidth 625/50 625 Horizontal line/frame, 25 frame/sec 5 MHz bandwidth 259109 4

5 Color signal แม่สีของแสง (Primary color) Complementary color Red (R)
Green (G) Blue (B) Complementary color Cyan Magenta Yellow Red Blue Magenta Yellow Cyan Green 259109

6 การแพร่สัญญาณวิทยุโทรทัศน์
สัญญาณสี (Chrominance) Contain color information สัญญาณ Composite Video ประกอบด้วย Luminance information Chrominance information Synchronize information 259109 6

7 Color System PAL stands for “Phase Alternation Lines” 625 lines
ให้รายละเอียดภาพที่ดีกว่า แต่มีแบนด์วิดกว้างกว่า PAL ถูกใช้ในเกือบทุกประเทศที่มีระบบไฟฟ้า 50 Hz 259109

8 Color System NTSC stands for “National Television Standard Committee”
มาตรฐานของอเมริกา (American TV broadcast) 525 lines ระบบ NTSC มีอัตราเฟรมสูงกว่า ลดการกระพริบของภาพ (30frame/s) ใช้ในประเทศที่มีระบบไฟฟ้า 60 Hz 259109 8

9 Color System SECAM stands for “SEquential Couleur Avec Memoire”
ใช้ในฝรั่งเศสและหลายประเทศทางยุโรปตะวันออก 625 lines ให้รายละเอียดของภาพดีและโทนสีไคงที่ไม่ผิดเพี้ยน 259109 9

10 TV Color System broadcasting
259109

11 Color System use in Thailand
PAL Horizontal lines lines Frame rate frame/sec Color subcarrier MHz Video bandwidth 5 MHz Audio subcarrier MHz Audio modulation FM Channel Bandwidth PAL-B (use in VHF band) 7 MHz PAL-G (use in UHF band) 8 MHz 259109 Tharadol Komolmis

12 Color System use in Thailand
PAL spectrum Main(RF) carrier sound subcarrier color subcarrier frequency (MHz) 4.43 5 5.5 1.25 MHz 7 MHz 259109 12 Tharadol Komolmis 3-12

13 Television Broadcasting
สายอากาศส่ง Dipole array (super gain) Horizontal Polarization สายอากาศรับ ภายนอก :Yagi array ภายใน :Dipole Yagi array Vertical Polarization Horizontal Polarization 259109 13 Tharadol Komolmis 3-13

14 Television Broadcasting in Thailand
24 มิ.ย “สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง4” (525/60 ระบบขาวดำ) 25 ม.ค.2501 “สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7” (525/60 ระบบขาวดำ) 27 พ.ย.2510 “สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7สี” (625/50 PAL-B) 26 มี.ค.2513 “ไทยTV สีช่อง 3 ” (625/50 PAL-B) 2517 “สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง4” ขาวดำ เปลี่ยนเป็น “สถานีวิทยุโทรทัศน์สีช่อง9 ” “สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7” ขาวดำเปลี่ยนเป็น “สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง5” 1 Nov 2531 “สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11” 2537 ITV (UHF) “ไทยTV สีช่อง 3 ” VHF เปลี่ยนความถี่เป็น UHF 2550 ITV เปลี่ยนเป็น ThaiPBS “สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11” เปลี่ยนเป็น NBT 259109 Tharadol Komolmis

15 Television Broadcasting in Thailand
การจัดสรรความถี่ สำหรับสถานีวิทยุโทรทัศน์ VHF-Low TV ช่องที่ 2-4 (47-68MHz) สถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ FM ( MHz) VHF-High TV ช่องที่ 5-12 ( MHz) UHF TV ช่องที่ 26-60( MHz) 259109 15 Tharadol Komolmis 3-15

16 Television Broadcasting in Thailand
สถานีโทรทัศน์หนึ่งจะใช้ความถี่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ยกตัวอย่างในบริเวณเมืองเชียงใหม่ ThaiTV3 UHF ช่องที่ 46 ( MHz) TV5 VHF ช่องที่ 5 ( MHz) BBTV Ch7 VHF ช่องที่ 7 ( MHz) Modern9 VHF ช่องที่ 9 ( MHz) NBT VHF ช่องที่ 11 ( MHz) ThaiPBS UHF ช่องที่ 34 ( MHz) 259109 16 Tharadol Komolmis 3-16

17 ตัวอย่างการจัดสรรช่องความถี่
ThaiTV3 TV5 BBTV Ch7 Modern9 NBT Thai PBS เชียงใหม่ 46 5 7 9 11 34 ฝาง/ไชยปราการ - 32 29 เชียงราย 8 12 6 4 10 27 พะเยา 44 แพร่ 2 น่าน ตาก 259109 17 Tharadol Komolmis 3-17

18 Television Broadcasting in Thailand
Chiangrai Ch.No.27 Fang Ch.No.29 Chiangmai Ch.No.34 ThaiPBS Lampang Ch.No.29 259109 18 Tharadol Komolmis 3-18

19 ระบบสายอากาศร่วม Master Antenna Television :MATV
สำหรับรับโทรทัศน์หลายเครื่องสามารถใช้สายอากาศร่วมกัน เป็นระบบที่ที่ใช้สำหรับกระจายสัญญาณวิดีโอไปตามจุดต่างๆ หลายๆจุด เช่น อาคารที่พัก ที่มีห้องหลายๆ ห้อง, โรงแรม, คอนโดมิเนียม เป็นต้น 259109 19 Tharadol Komolmis 3-19

20 ระบบสายอากาศร่วม Master Antenna Television :MATV
อุปกรณ์ในระบบ Splitter :ตัวแบ่งสัญญาณขาเข้าทั้งหมดออกเท่าๆ กัน Tap-off : ตัวแบ่งสัญญาณขาเข้าออกมาบางส่วน Amplifier ในกรณีระบบขนาดใหญ่ Cable 259109 20 Tharadol Komolmis 3-20

21 MATV: อุปกณ์ในระบบ MATV
Splitter : divide total input signal equally Splitter 2-ทาง Splitter 4-ทาง in out in out in out in out 259109 21 Tharadol Komolmis 3-21

22 MATV: Devices in MATV system
Tap-off :แบ่งสัญญาณบางส่วนออกทาง tap signal (สัญญาณส่วนใหญ่จะผ่านออกทางขาออก) 1-ทาง ทาง ทาง Tap-off in out tap in out tap in out tap in out tap in out tap in out tap 259109 22 Tharadol Komolmis 3-22

23 MATV: อุปกรณ์ในระบบ MATV
Amplifier ;ค่าที่ควรพิจารณา ได้แก่ Gain Output level Noise Figure 259109 23 Tharadol Komolmis 3-23

24 MATV: อุปกรณ์ในระบบ MATV
สายนำสัญญาณที่ใช้ในระบบ MATV เป็น สาย coaxial มี characteristic impedance 75  RG-6/U RG-11/U Loss Loss 259109 24 Tharadol Komolmis 3-24

25 MATV : Examples 2 points 4 points 3-25 Tharadol Komolmis 906701 259109

26 MATV : Examples 12 points 24 points 3-26 Tharadol Komolmis 906701
259109 26 Tharadol Komolmis 3-26


ดาวน์โหลด ppt วิทยุโทรทัศน์ Television Broadcasting

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google