งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาขาธุรกิจสถานพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาขาธุรกิจสถานพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาขาธุรกิจสถานพยาบาล
FEED BACK ของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกคู่ขนาน สาขาธุรกิจสถานพยาบาล โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ - นักศึกษามีความกระตือรือล้น ในการทำงานและดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุดีมาก นักศึกษาที่ฝึกงานคู่ขนาน มีความขยันอดทนดีมาก - นักศึกษาให้ความร่วมมือ ขยันทำงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีมาก โรงพยาบาล เปาโล เมโมเรียล - มีความคล่องตัว กล้าแสดงออก พูดจาดี รู้จักกาลเทศะ ทำงานเสร็จเร็วก่อนเวลา และมีข้อผิดพลาดน้อย โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า - ปฏิบัติงานได้ดี มีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งหน้าที่ ขยันและใฝ่รู้ อยู่เสมอ - มีพฤติกรรมบริการที่ดี กล้าแสดงออก มั่นคงในอารมณ์ มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อ ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี

2 - มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลรามาธิบดี - ทำหน้าที่ให้การบริการส่วนหน้าของงานเวชระเบียนได้ดีมาก เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำหน้าที่ผู้ให้บริการได้ดีมาก โรงพยาบาลตากสิน - มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ - มีความตั้งใจที่จะทำงานสูง ตรงต่อเวลา

3 สาขาบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่
- นักศึกษามีความตั้งใจในการทำงานดี มีความประพฤติเรียบร้อย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง - ปฏิบัติงานได้ดี มีความรับผิดชอบ สาขาคอมพิวเตอร์ กรมเทคโนโลยี การสื่อสารกรมอิเล็คทรอนิกส์ทหารอากาศ นักศึกษาเป็นเด็กที่เรียบร้อย รักงานที่ทำ หรือได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี กองบัญชาการตำรวจนครบาล - นักศึกษามีความตั้งใจในการทำงานดี มีความประพฤติเรียบร้อย

4 สาขาภาษาต่างประเทศ FOURSONINN HOTEL
- นักศึกษามีความรับผิดชอบดีมาก ใช้ภาษาได้ดี บริษัทธีรภา จำกัด - นักเรียนมีมารยาทที่ดี สามารถใช้ภาษาได้ดี บริษัทนารายณ์ภัณฑ์ จำกัด - ตรงต่อเวลาดีมาก โรงแรมลีลาอินน์ สุขุมวิท - นักศึกษาฝึกคู่ขนานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เป็นที่พอใจ


ดาวน์โหลด ppt สาขาธุรกิจสถานพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google