งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RECRUITMENT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RECRUITMENT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 RECRUITMENT

2 ทำไมต้องเลือกคนเข้าทำงาน เป้าหมายในการคัดเลือก หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
RECRUITMENT ทำไมต้องเลือกคนเข้าทำงาน เป้าหมายในการคัดเลือก หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก เลือกผิดแล้วทำอย่างไร

3 RECRUITMENT ทำไมต้องเลือกคนเข้าทำงาน ต้องการคนช่วยทำงาน ต้องการคนช่วยคิด ต้องการคนช่วยดูแลงาน ต้องการผู้เชี่ยวชาญในงาน

4 RECRUITMENT เป้าหมายในการคัดเลือก หาคนช่วยแบ่งเบาภาระ หาคนรับผิดชอบ หาคนเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หาคนร่วมทีม

5 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก แบบขนบนิยม แบบอุดมคติ
RECRUITMENT หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก แบบขนบนิยม แบบอุดมคติ

6 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก แบบขนบนิยม
RECRUITMENT หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก แบบขนบนิยม ครอบครัว การศึกษา ประสบการณ์ กิจกรรม การรับรอง บุคลิกภาพ อื่นๆ

7 RECRUITMENT แบบขนบนิยม ครอบครัว ครอบครัวเดิม ครอบครัวปัจจุบัน สถานภาพ

8 RECRUITMENT แบบขนบนิยม การศึกษา ตามหลักสูตรที่กำลังเรียน
ตามหลักสูตรที่ผ่านมา ตามหลักสูตรที่กำลังเรียน ตามหลักสูตรที่คิดจะเรียน นอกหลักสูตร การถูกส่งไป หรือเข้าร่วมอบรม ความรู้รอบตัว

9 แบบขนบนิยม ประสบการณ์ RECRUITMENT การฝึกงาน การเข้ารับการอบรม
การผ่านงาน การฝึกงาน การเข้ารับการอบรม การเรียนพิเศษ

10 RECRUITMENT แบบขนบนิยม กิจกรรม กิจกรรมระหว่างศึกษา กิจกรรมสังคม
งานอดิเรก กิจกรรมระหว่างศึกษา กิจกรรมสังคม กีฬาที่ชอบ กีฬาที่เล่น Life Style

11 แบบขนบนิยม การรับรอง RECRUITMENT จากสถานประกอบการเดิม จากบุคคล
จากสถาบันการศึกษา จากสถานประกอบการเดิม จากบุคคล จากหน่วยงานอื่นๆ

12 RECRUITMENT แบบขนบนิยม บุคลิกภาพ การพูดจา ความอดทน มารยาท
การแต่งตัว การพูดจา ความอดทน มารยาท รู้ธรรมเนียมและกาลเทศะ

13 แบบขนบนิยม อื่นๆ RECRUITMENT การกรอกใบสมัคร
การเตรียม Resume การกรอกใบสมัคร การเตรียมพร้อมเรื่องหลักฐานสมัครงาน

14 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
RECRUITMENT หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก แบบอุดมคติ ระดับสติปัญญา IQ ความฉลาดทางอารมณ์ EQ จริยธรรมในจิตใจ MQ ความคิดสร้างสรรค์ CQ ทัศนะคติในทางบวก AQ

15 RECRUITMENT วิธีการคัดเลือก สัมภาษณ์ สอบข้อเขียน ทดสอบความถนัด
หาคนรับรอง ทำแบบทดสอบพิเศษ เล่นเกมยอดคนตะลุยฝุ่น

16 วิธีการคัดเลือก RECRUITMENT สัมภาษณ์ สัมภาษณ์โดยผู้เกี่ยวข้องหลายคน
สัมภาษณ์โดยต้นสังกัด เปิดโอกาสให้ถาม

17 RECRUITMENT วิธีการคัดเลือก สอบข้อเขียน เชิงวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ทั่วไป

18 RECRUITMENT วิธีการคัดเลือก ทดสอบความถนัด
ให้ลงมือทำให้ดู ถามขั้นตอนอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญ อบรมระยะสั้น แล้วให้ทดลองปฏิบัติ

19 RECRUITMENT วิธีการคัดเลือก หาคนรับรอง ถามที่ทำงานเดิม ถามคนที่รู้จัก
ถามถึงเพื่อนคนที่สนิท ถามถึงฮีโร่ในใจ

20 RECRUITMENT วิธีการคัดเลือก ทำแบบทดสอบพิเศษ แบบทดสอบ EQ
แบบทดสอบ IQ แบบทดสอบ EQ แบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบทดสอบความถนัดในอาชีพ แบบทดสอบการทำงานของสมอง โหราศาสตร์

21 RECRUITMENT วิธีการคัดเลือก (Tip&Trick) คำถามปลายเปิด สร้างแรงกดดัน
การเปิดโอกาสให้ถาม โดยให้ตั้งคำถามเยอะๆ คำถามปลายเปิด สร้างแรงกดดัน ให้เล่นเกม ให้แสดงออกในสิ่งที่ถนัด แบบสอบถามที่ให้แสดงแนวคิด ถามเรื่องพลาดและวิธีแก้ไข

22 RECRUITMENT เลือกผิดทำอย่างไร ส่งเสริมการเรียนรู้ เปลี่ยนหน้าที่ เปลี่ยนคน

23 RECRUITMENT ขั้นตอนที่ควรใช้ในทางปฏิบัติ วางโครงสร้างองค์กรให้ชัดเจน
กำหนดคุณสมบัติ และปริมาณบุคลากร ตั้งเกณฑ์ให้สอดคล้องกับคุณสมบัติ ออกแบบวิธีการคัดเลือกที่เหมาะสม ประกาศหาและใช้เวลาคัดเลือกอย่างรอบคอบ

24 RECRUITMENT เมื่อต้องถูกเลือก ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น เตรียมพร้อม นำเสนอให้เหมาะสม เป็นตัวของตัวเอง

25 ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
RECRUITMENT เมื่อต้องถูกเลือก ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ลักษณะงาน ข้อมูลองค์กร ข้อมูลผู้สัมภาษณ์

26 เมื่อต้องถูกเลือก เตรียมพร้อม RECRUITMENT ประวัติส่วนตัว
เอกสารประกอบการสมัครงาน การแต่งกาย ร่างกาย และจิตใจ

27 RECRUITMENT เมื่อต้องถูกเลือก นำเสนอให้เหมาะสม
วางลำดับขั้นการเสนอให้ดี หาว่าอะไรคือจุดเด่นของเรา ใช้ความคิดสร้างด้วยตามสมควร เลี่ยงคำว่า “ไม่”

28 เมื่อต้องถูกเลือก เป็นตัวของตัวเอง RECRUITMENT เชื่อมั่นในตัวเอง
กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา


ดาวน์โหลด ppt RECRUITMENT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google