งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี และฟันดี 80 ปีขึ้นไป ประจำปี 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี และฟันดี 80 ปีขึ้นไป ประจำปี 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี และฟันดี 80 ปีขึ้นไป ประจำปี 2556
ผลการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี และฟันดี 80 ปีขึ้นไป ประจำปี 2556 รางวัลชนะเลิศ (ชาย) ตัวแทนโซน 4 นายคำจันทร์ สิงห์ไชย อายุ 85 ปี อ.กุดจับ จังหวัดอุดรธานี

2 ผลการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี และฟันดี 80 ปีขึ้นไป ประจำปี 2556
ผลการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี และฟันดี 80 ปีขึ้นไป ประจำปี 2556 รางวัลชนะเลิศ (หญิง) ตัวแทนโซน 3 นางนางขน จันทร์ศรี อายุ 80 ปี อ.หนองหาน จังหวัดอุดรธานี

3 ผลการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี และฟันดี 80 ปีขึ้นไป ประจำปี 2556
ผลการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี และฟันดี 80 ปีขึ้นไป ประจำปี 2556 รางวัลที่ 2 (ชาย) ตัวแทนโซน 2 นายบาง แก้ววิไล อายุ 85 ปี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

4 ผลการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี และฟันดี 80 ปีขึ้นไป ประจำปี 2556
ผลการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี และฟันดี 80 ปีขึ้นไป ประจำปี 2556 รางวัลที่ 2 หญิง ตัวแทนโซน 2 นางศรีไว มาริสา อายุ 81 ปี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

5 ผลการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี และฟันดี 80 ปีขึ้นไป ประจำปี 2556
ผลการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี และฟันดี 80 ปีขึ้นไป ประจำปี 2556 รางวัลที่ 3 หญิง ตัวแทน โซน 1 นางดา สุรินทร์รัตน์ อายุ 85 ปี อ.เมือง จ.อุดรธานี

6 ผลการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี และฟันดี 80 ปีขึ้นไป ประจำปี 2556
ผลการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี และฟันดี 80 ปีขึ้นไป ประจำปี 2556 รางวัลที่ 3 ชาย ( ตัวแทนโซน 3) นายศรีรุ่ง ดำแดง อายุ 81 ปี อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

7 ผลการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี และฟันดี 80 ปีขึ้นไป ประจำปี 2556
ผลการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี และฟันดี 80 ปีขึ้นไป ประจำปี 2556 รางวัลชมเชย. ชาย ตัวแทน โซน 1. รตต.สุพรรณ พรมรัตน์ อายุ 88 ปี อ.เพ็ญ จ .อุดรธานี

8 ผลการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี และฟันดี 80 ปีขึ้นไป ประจำปี 2556
ผลการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี และฟันดี 80 ปีขึ้นไป ประจำปี 2556 รางวัลชมเชย หญิง ตัวแทนโซน 4 นางหนูแก้ว สิงห์ไชย อายุ 85 ปี อ.กุดจับ จ.อุดรธานี


ดาวน์โหลด ppt ผลการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี และฟันดี 80 ปีขึ้นไป ประจำปี 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google