งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ

2 สมาชิกกลุ่มที่ เด็กชายนพรัตน์ ศรีสุวรรณ เลขที่ เด็กชายพัฒนพงศ์ ไพรสุวรรณ เลขที่ เด็กชายวุฒิไกร วิชัยเลิศ เลขที่ เด็กหญิงจุฑามณี อินตาชัย เลขที่18

3 คำนำ งานนำเสนอนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสังคมศึกษา ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติม ถ้าหากงานนำเสนอนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ของอภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

4 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
เกษตรกรรม  ทวีปยุโรปใช้ที่ดินทำการเกษตรอย่างหนาแน่น  ผลผลิตอยู่ในเกณฑ์สูงมาก  เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีอากาศอบอุ่น  ฤดูเพาะปลูกยาวนาน  ปริมาณฝนเพียงพอต่อการเพาะปลูก  และมีวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตรอันก้าวหน้า  รวมทั้งมีตลาดและมาตรการรองรับ

5 เขตเกษตรกรรมของยุโรปแบ่งออกเป็น ๕ เขตได้แก่ เขตเกษตรกรรมแบบผสม เพาะปลูกควบคู่ไปกับการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ขนาดเล็ก ปลูกข้าวสาลี ข้าวไรย์ ข้าวบาร์เลย์ มันฝรั่ง หัวผักกาดหวาน และเลี้ยงโค โคนม แกะ เขตนี้อยู่ภาคตะวันตกและภาคกลางของทวีปในฝรั่งเศส เยอรมนี และ สเปน

6 เขตเกษตรกรรมแบบเมดิเตอร์เรเนียม ฝนตกน้อยและแสงแดดมาก พืชสำคัญ คือ ส้ม องุ่น มะกอก อัลมอนด์ เขตพื้นที่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เช่น อิตาลี กรีซ เขตปลูกข้าวสาลี ปลูกข้าวสาลีในไร่ขนาดใหญ่ ได้แก่ บริเวณภาคกลางของฮังการี โรมาเนีย ยูเครน และภาคใต้ของรัสเซีย เขตทำไร่ ปศุสัตว์ เลี้ยงวัว แพะ และแกะ ในไร่ขนาดใหญ่ ได้แก่ ชายฝั่งทะเลแคริบเบียนในเขตใต้สุดของยูเครนและรัสเซีย เขตเลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่อน มีภูมิอากาศแบบทุนดรา สัตว์เลี้ยงสำคัญคือ กวางเรนเดียร์เขตนี้อยู่บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรอาร์กติกตอนเหนือของทวีป ในประเทศฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์

7         การป่าไม้  ทวีปยุโรปมีป่าไม้ไม่มากมายนัก  แหล่งป่าไม้ที่สำคัญอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบไทกา  ในคาบสมุทร  สแกนดิเนเวีย  และภาคเหนือของรัสเซีย รวมทั้งกระจายอยู่ในภาคกลางและภาคใต้ของทวีป  ป่าไม่มีค่าทางเศรษฐกิจ  ได้แก่ ป่าสน  ซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนสำหรับผลิตกระดาษ

8         การประมง  ชายฝั่งของ ทวีปยุโรปยาวและเว้าแหว่งมาก  เหมาะเป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำ และยังมีกระแสน้ำอุ่นแอตแลนติกเหนือไหลเลียบชายฝั่งประเทศฝรั่งเศสขึ้นไปถึงชายฝั่งประเทศนอร์เวย์  ทำให้น้ำไม่เป็ดนน้ำแข็งในฤดูหนาว  น่านน้ำของทวีปยุโรปจึงมีปลาอุดมสมบูรณ์ตลอดปี  แหล่งประมงสำคัญได้แก่  น่านน้ำทะเลเหนือ เรียกว่า “ดอกเกอร์แบงก์” ทะเลนอร์เวีเจีย  และเกาะไอซ์แลนด์ ประเทศประมงชั้นนำ  ได้แก่  อังกฤษ  ฝรั่งเศส  เนเธอร์แลนด์  เดนมาร์ก  นอร์เวย์  และไอซ์แลนด์

9         การเหมืองแร่   แร่สำคัญได้แก่  ถ่านหินและเหล็ก แหล่งถ่านหินอยู่ในภาคเหนือของฝรั่งเศส  ภาคกลางของเบลเยียม  ลุ่มน้ำรูห์ของเยอรมนี  ภาคใต้ของโปแลนด์และรัสเซีย  แหล่งแร่เหล็กอยู่ในภาคเหนือและภาคกลางของสวีเดน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส  และภาคใต้ของรัสเซีย

10 อุตสาหกรรม ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ ได้แก่ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี เบลเยียม สวีเดน ล้วนมีรายได้จากอุตสาหกรรมมากกว่า ๑ ใน ๓ ของรายได้ทั้งหมด ในอดีตแหล่งอุตสาหกรรมรวมตัวกันบริเวณแหล่งถ่านหินและแหล่งแร่เหล็ก ปัจจุบันกระจายตัวกว้างขวางขึ้น เช่น พื้นที่ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ พื้นที่เขตเมืองใหญ่ ๆ ที่มีการคมนาคมสะดวก อุตสาหกรรมสำคัญ ได้แก่ ถลุงเหล็ก ผลิตเหล็กกล้า ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ผลิตเคมีภัณฑ์ ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเลคทรอนิกส์

11 บรรณานุกรม อ้างอิงมาจาก :

12 ขอบคุณครับ/ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google