งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแบ่งภูมิภาคของทวีปยุโรป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแบ่งภูมิภาคของทวีปยุโรป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแบ่งภูมิภาคของทวีปยุโรป

2 ยุโรปเหนือ ภูมิภาคยุโรปเหนือประกอบไปด้วย ดินแดนคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย คาบสมุทรจัตแลนด์ และเกาะไอซ์แลนด์ อยู่ประมาณละติจูดที่ 55 องศาเหนือ -71 องศาเหนือ ประกอบด้วยประเทศนอร์เวย์ ประเทศสวีเดน ประเทศฟินแลนด์ ประเทศเดนมาร์ก ประเทศไอซ์แลนด์ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวนอร์ดิก ในปีพ.ศ มีประชากรทั้งหมด 35,086,982 คน มีพื้นที่ทั้งหมด 15,027,863 ตารางกิโลเมตร สำหรับภาษาที่ใช้จะเป็นภาษาติวโตนิก ได้แก่ภาษาของพวกสแกนดิเนเวีย(ยุโรปเหนืออาจหมายถึงหมู่เกาะอังกฤษและบางประเทศที่อยู่ใกล้เคียงก็ได้)

3

4 ยุโรปใต้ ยุโรปใต้เป็นภูมิภาคหนึ่งในทวียุโรป ซึ่งมีดินแดนติดต่อกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและอยู่ในคาบสมุทรใหญ่ 3 คาบสมุทร คือ คาบสมุทรไอบีเรีย คาบสมุทรอิตาลี คาบสมุทรบอลข่าน อยู่ในละติจูดที่ 35 องศาเหนือ ถึง 47 องศาเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 1,316,290 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเชื้อสาย เมดิเตอร์เรเนียน ประกอบไปด้วย 15 ประเทศดังนี้ แอลบีเนีย อันดอร์รา โครเอเชีย ยิบรอต้า กรีซ อิตาลี มาซิโดเนีย มอลตา โปรตุเกส ซานมารีโน เซอร์เบีย มอนเตเนโกร บอสเนีย และ เฮอร์เซโกวีนา สเปน สโลวีเนีย

5

6 ยุโรปตะวันตก ยุโรปตะวันตก ตั้งอยู่ติดกับทะเลเหนือ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และมหาสมุทรแอตแลนติก ซึ่งทำให้ดินแดนยุโรปตะวันตกนี้ไม่ห่างจากทะเลมากนัก เป็นผลทำให้มีความชื้นในอากาศสูงและอุณหภูมิหน้าหนาว ไม่เย็นจัดเหมือนยุโรปที่อยู่ในภาคพื้นทวีปยุโรปเหนือ ยุโรปตะวันตกมีพื้นที่ประมาณ36,933,412ตารางกิโลเมตร ภาษาในภูมิภาคนี้มีมากมายเช่น กลุ่มภาษาโรมานซ์ เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ฯลฯ กลุ่มภาษาเยอรมานิค เช่น ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ ภาษาสวีเดน ฯลฯ และภาษากรีก ประชกรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ทั้งนิกายโปรเตสแตนท์และโรมันคาทอลิก ความแตกต่างของประเทศในยุโรปตะวันตกกับยุโรปตะวันออกคือระบอบการปกครองและการเมงช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

7 ประเทศที่มักจะกล่าวถึงว่าเป็นประเทศในยุโรปตะวันตก
กรีซ ซานมารีโน เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ นครรัฐวาติกัน นอร์เวย เบลเยียม โปรตุเกส ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ มอลตา โมนาโก เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก ลิกเตสไตน์ สเปน สวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน สหราชอาณาจักร ออสเตรีย อันดอร์รา อิตาลี ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์

8

9 ยุโรปตะวันออก มีพื้นที่อยู่ระหว่างละติจูดที่ องศาเหนือ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวสลาฟ สภาพความเป็นอยู่เป็นแบบชนบท ประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปตะวันออกในอดีต ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ แต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาเป็นประชาธิปไตยบ้างแล้ว ศาสนาที่นับถือส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้คือศาสนาคริสต์ ภาษาที่ใช้เป็นภาษากลุ่มโรมานซ์และกลุ่มสลาโวนิก ได้แก่ประเทศ -เบลารุส บัลแกเรีย สาธารณรัฐเช็ก ฮังการี มอลโดวา โปแลนด์ โรมาเนีย สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และ ยูเครน

10

11 บรรณานุกรม ออนไลน์เข้าถึงได้จาก ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓. ออนไลน์เข้าถึงได้จาก ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓. ออนไลน์เข้าถึงได้จาก ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓. ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓.

12 สมาชิกกลุ่ม ๑.เด็กหญิง ซู่เจิน ลี ม.๒/๑ เลขที่ ๙ ๒.เด็กหญิง นรีกานต์ แสงประนันท์ ม.๒/๑ เลขที่ ๑๔ ๓.เด็กหญิง รังสิญาพร แจ่มแจ้ง ม.๒/๑ เลขที่ ๒๑ ๔.เด็กหญิง วิลาสิณี เมืองมูล ม.๒/๑ เลขที่ ๒๗ ๕.เด็กหญิง สุภัสสรา เตสุภา ม.๒/๑ เลขที่ ๓๔


ดาวน์โหลด ppt การแบ่งภูมิภาคของทวีปยุโรป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google