งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การไถพรวนและเตรียมแปลง ต้องทำการไถพรวนให้ พื้นที่ในแปลงโล่งแจ้ง ปลูกพืชสมุนไพรไล่แมลง ให้ปลูกก่อนที่จะปลูกพืช หลักคือพืชผักต่างๆ ( เสริมกับการป้องกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การไถพรวนและเตรียมแปลง ต้องทำการไถพรวนให้ พื้นที่ในแปลงโล่งแจ้ง ปลูกพืชสมุนไพรไล่แมลง ให้ปลูกก่อนที่จะปลูกพืช หลักคือพืชผักต่างๆ ( เสริมกับการป้องกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การไถพรวนและเตรียมแปลง ต้องทำการไถพรวนให้ พื้นที่ในแปลงโล่งแจ้ง ปลูกพืชสมุนไพรไล่แมลง ให้ปลูกก่อนที่จะปลูกพืช หลักคือพืชผักต่างๆ ( เสริมกับการป้องกัน ) การแยกแปลงปลูกยกแปลงเพื่อปลูกพืชผัก ก่อนที่จะ ปลูกจะต้องมีการปรับสภาพดินในแปลงปลูก ปลูกพืชสมุนไพรกันแมลง ให้ปลูกที่ขอบแปลงก่อน เพื่อป้องกันแมลงก่อนที่จะทำการปลูกพืชผัก พอครบ กำหนด 7 วัน การเตรียมน้ำสมุนไพรไล่แมลง ก่อนรดน้ำทุกวันควร ขยำขยี้ใบ ตะไคร้หอมแล้วใช้ไม้เล็กๆ ตีใบกระเพรา โหระพา ข่า ฯลฯ เพื่อให้เกิดกลิ่นจากพืชสมุนไพรออก ไล่แมลง

3 การเก็บเกี่ยว เมื่อถึงอายุควรเก็บเกี่ยวทันทีถ้าทิ้งไว้จะ สิ้นเปลืองสารสมุนไพรในการปลูกพืช ปลูกพืชหมุนเวียน หลังจากที่ทำการเก็บเกี่ยวพืชแรก ไปแล้ว ไม่ควรปลูกพืชชนิดเดียวกับพืชแรก การปลูกพืชสมุนไพรในแปลงเพื่อไล่แมลง ยังสามารถ นำเอาพืชสมุนไพรเหล่านี้ไปขายเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง ด้วย

4  นางสาวพัชรี อินทสโร  รหัสนักศึกษา 5510610291  ภาคการพัฒนาการเกษตร


ดาวน์โหลด ppt การไถพรวนและเตรียมแปลง ต้องทำการไถพรวนให้ พื้นที่ในแปลงโล่งแจ้ง ปลูกพืชสมุนไพรไล่แมลง ให้ปลูกก่อนที่จะปลูกพืช หลักคือพืชผักต่างๆ ( เสริมกับการป้องกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google