งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ
เป็นกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนรักสมุนไพรในท้องถิ่นของตนเอง

2 กิจกรรมแปรรูปสมุนไพรตะไคร้หอม
เทียนหอมไล่ยุงจากตะไคร้หอม ธูปหอมกันยุงกลิ่นตะไคร้หอม

3 ผลิตภัณฑ์ของนักเรียน
น้ำดื่มสมุนไพรตะไคร้หอม น้ำยาล้างจานกลิ่นตะไคร้หอม

4 การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณาการ กรณีใช้พืชในท้องถิ่นเป็นสื่อ
การทำผลิตภัณฑ์ดอกไม้จากใบตะไคร้หอมของนักเรียนระดับชั้น ป.2-3 การเรียนรู้แบบบูรณาการของระดับอนุบาลผลิตก้อนบุหงารำไปจากตะไคร้หอม

5 การนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นเพราะสามารถนำไปเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

6 ผู้อำนวยการและคณะครู โรงเรียนบ้านแพรกกลาง
ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการและคณะครู โรงเรียนบ้านแพรกกลาง ที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google