งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องฉุกเฉิน 4 : ปอดจ๋า ห้องฉุกเฉิน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4: ปอดจ๋า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องฉุกเฉิน 4 : ปอดจ๋า ห้องฉุกเฉิน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4: ปอดจ๋า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้องฉุกเฉิน 4 : ปอดจ๋า ห้องฉุกเฉิน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4: ปอดจ๋า

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
1.อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของ ระบบหายใจของคนได้ 2. อธิบายการแลกเปลี่ยนแก๊สของ ปอดได้ 3. อธิบายกลไกการหายใจเข้าและ ออกของแก๊สได้ 4. ทดลองวัดปริมาตรความจุของปอด ได้ 5. ตระหนักและเห็นความสำคัญของ ระบบหายใจได้ ห้องฉุกเฉิน: ปอดจ๋า 2

3 ขั้นสร้างความสนใจ เกิดเหตุฉุกเฉิน !!!!!!!!!! ห้องฉุกเฉิน: ปอดจ๋า 3

4 ขั้นสร้างความสนใจ เกิดเหตุฉุกเฉิน!!!!! คุณหมอ!!! มีคนไข้เกิดอุบัติเหตุ มีอาการหายใจติดขัดและเจ็บหน้าอกเมื่อเขาหายใจหรือเคลื่อนไหว ห้องฉุกเฉิน: ปอดจ๋า 4

5 ขั้นสร้างความสนใจ เกิดเหตุฉุกเฉิน!!!!!!!! ห้องฉุกเฉิน: ปอดจ๋า นี่คือฟิลม์ เอกซเรย์ที่แสดงว่ามีกระดูกซี่โครงบางส่วนทิ่มเข้าไปในปอดของผู้ป่วย 5

6 ตอนนี้เราต้องรู้ว่าปอดมีโครงสร้างและหน้าที่การทำงานอย่างไร
ขั้นสร้างความสนใจ จากฟิล์มเอกซเรย์สามารถบอกได้ว่าปอดถูกทำลายบางส่วน เพราะฉนั้นเราต้องมีดูที่โครงสร้างของปอดผู้ป่วยเป็นหลัก ตอนนี้เราต้องรู้ว่าปอดมีโครงสร้างและหน้าที่การทำงานอย่างไร เหตุใดคนไข้จึงเกิดอาการเช่นนั้น ห้องฉุกเฉิน: ปอดจ๋า 6

7 เราลองพิจารณาแบบจำลองของปอดกันเลยค่ะ
ขั้นสำรวจและค้นคว้า 1 เราลองพิจารณาแบบจำลองของปอดกันเลยค่ะ ห้องฉุกเฉิน: ปอดจ๋า 7

8 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป1
ปอด ประกอบด้วยถุงลมขนาดเล็กจำนวนมาก ปอดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมีลักษณะคล้ายฟองน้ำและนุ่มซึ่งเกิดจากการรวมตัวของเนื้อเยื่อที่ทำให้ปอดมีพื้นที่ผิวภายในปอดมากกว่าพื้นที่ผิวของปอดด้านนอก ห้องฉุกเฉิน: ปอดจ๋า ชม คลิปวิดีโอ 3 มิติ เรื่องโครงสร้างของปอด หน้าที่การทำงานของปอด คือ ขนส่งก๊าซออกซิเจนจากบรรยากาศภายนอกเข้าสู่กระแสเลือด และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระแสเลือดออกสู่บรรยากาศภายนอกร่างกาย ปอดมีการทำงานที่สัมพันธ์ร่วมกับกล้ามเนื้อกระบังลมและกล้ามเนื้อยึดระหว่างกระดูกซี่โครง 8

9 พวกคุณสังเกตเห็นอะไรบ้างจากแบบจำลองโครงสร้างของปอด
ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป1 ห้องฉุกเฉิน: ปอดจ๋า พวกคุณสังเกตเห็นอะไรบ้างจากแบบจำลองโครงสร้างของปอด 9

10 ขั้นการสำรวจและค้นคว้า 2
การหายใจ เกิดจากการทำงานที่สัมพันธ์กันระหว่างกล้ามเนื้อยึดระหว่างกระดูกซี่โครง ความจุของปอดของเราสามารถบรรจุออกซิเจนได้เท่าไหร่ ปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อปริมาตรของปอด ฉันอยากให้พวกคุณทำกิจกรรมการทดลองเรื่องความจุปอด ห้องฉุกเฉิน: ปอดจ๋า ss2 10

11 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 2
ความจุของปอด โดยปกติปอดของผู้ใหญ่จะสามารถบรรจุอากาศได้ถึง 5-6 ลิตร ปริมาตรของปอดเมื่อหายใจเข้าและหายใจออกจะมีประมาณ 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งหมายความว่าปริมาตรอากาศที่เหลืออยู่ในปอดประมาณ ลูกบาศก์เซนติเมตร แสดงว่าเมื่อเราหายใจออก ปอดของเราไม่เคยแฟบเลย ห้องฉุกเฉิน: ปอดจ๋า 11

12 ผลของเหตุการณ์นี้มีผลต่อปริมาตรของปอดของเขาหรือไม่
ขั้นขยายความรู้ กลับมาสู่กรณีของผู้ป่วย ที่ผู้ป่วยมีอาการเจ็บเนื่องจากกระดูกซี่โครงทิ่มเข้าไปในปอด ผลของเหตุการณ์นี้มีผลต่อปริมาตรของปอดของเขาหรือไม่ มีอะไรอีกหรือไม่ ที่มีผลต่อปริมาตรของปอด ฉันอยากให้พวกคุณได้ทำกิจกรรมเรื่อง พิษภัยของบุหรี่ ห้องฉุกเฉิน: ปอดจ๋า ss3 12

13 ขั้นประเมิน ขอบใจทุกคนมากที่ทุกคนร่วมมือกันหาสาเหตุและร่วมกันวินิจฉัยผู้ป่วยคนนี้ค่ะ ทุกคนอย่าลืมเขียนสรุปใบวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยคนนี้เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้มีวิธีการดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกต้อง ห้องฉุกเฉิน: หัวใจล้มเหลว ss4 19

14 รายละเอียดสำหรับการติดต่อ:
สถาบันวิทยาศาสตร์ สวก. สพฐ. นิทรรศการเซลล์ : การสืบค้นเรื่องออสโมซิส


ดาวน์โหลด ppt ห้องฉุกเฉิน 4 : ปอดจ๋า ห้องฉุกเฉิน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4: ปอดจ๋า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google