งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปงานหอผู้ป่วย แผนผังอัคคีภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปงานหอผู้ป่วย แผนผังอัคคีภัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปงานหอผู้ป่วย แผนผังอัคคีภัย
สำรวจป้ายหนีไฟ แจ้งเพื่อเพิ่มหรือซ่อมแซม ให้เขียนเส้นทางสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปจุดรวมพล และ ward buddy เช็คถังดับเพลิงทุกเดือน แจ้งจำนวน สติกเกอร์ ทั้งจำแนกประเภทของ และ ผู้ป่วย เช็คระบบไฟฉุกเฉิน แจ้งซ่อมปลั๊กไฟ สายไฟ

2 สรุปงานหอผู้ป่วย 8. จุดจัดวางขยะ recycle + ระบบขยะ recycle 9. การปรับปรุงสถานที่ เช่น ต้นไม้ แต่ ward ต้องเป็นคนดูแล 10. ห้องปั้มน้ำ, ไฟ ขอคืนพื้นที่ให้ทาง ENV 11. ทาสีตาม Healing environment 12. ห้องน้ำ, สัญญาณขอความช่วยเหลือ, ประเมินและปรับเปลี่ยนตามผู้ป่วยตนเอง 13. แจ้งซ่อมและติดต่อ ENV ได้ ทั้งส่งหนังสือ และ 14. เมื่อมีความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ ENV ตั้งแต่ระดับ 2 ให้ส่งสำเนารายละเอียดความเสี่ยง กับทาง ENV ด้วย

3 จุดที่ 3 จุดที่ 1 จุดที่ 5 จุดที่ 4 จุดที่ 2
แผนผังโรงพยาบาลยะลา ป้อมยาม สนามฟุตบอล จุดที่ 3 กาย อุปกรณ์ สนามบาส บ้าน พัก แพทย์ ตึกจงรักษ์ จุดที่ 1 อาคาร สร้างเสริม สุขภาพ บ้านพักแพทย์ ป้อมยาม แพทย์แผนไทย ตึกปิติ-ประนอม ตึกอำนวยการ บ้าน พัก แพทย์ ตึกอุบัติเหตุ โรงรถ บ้าน พัก แพทย์ บ้าน พัก แพทย์ ตึกยะลาอุทิศ บ้านพัก แพทย์ ก่อสร้างแฟลตแพทย์ 20 ยูนิต จุดที่ 5 อาคารศูนย์แพทย์ อาคาร 7 ชั้น หน่วย จ่ายกลาง ฟ.แพทย์2 ฟ.แพทย์1 ตึกสูติกรรม บ้านพัก แพทย์ บ้าน พัก แพทย์ โรงรถ ตึกยี่เกียว ตึก X-RAY โรงรถ ตึกพยาธิ ร้าน ฟ.พยาบาล5 ฟ.พยาบาล1 จุดที่ 4 ตึกไฟไหม้น้ำร้อนลวก อาคาร เภสัช ตึก 120 เตียง โรงครัว ฟ.พยาบาล6 ฟ.พยาบาล3 ฟ.พยาบาล2 อาคาร พัสดุ และ บำรุง รักษา ตึกจิตเวช ฟ.พยาบาล7 บ้านสำเร็จรูป ฟ.พยาบาล4 ตึกศัลยกรรมประสาท ตึก 120 เตียง จุดที่ 2 โรง ซัก ฟอก ศูนย์ เครื่องช่วย หายใจ โรงไฟฟ้า แฟลต เจ้า หน้า ที่ ศาลาละหมาด เตาเผา บ่อบำบัดน้ำเสีย


ดาวน์โหลด ppt สรุปงานหอผู้ป่วย แผนผังอัคคีภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google