งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปรียบเทียบ Andro+ id กับ ios.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปรียบเทียบ Andro+ id กับ ios."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เปรียบเทียบ Andro+ id กับ ios.

2 จุดเด่น Android เมื่อเทียบกับ ios
อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ไว้ตกแต่ง Wallpaper ให้ ใช้งานง่ายขึ้นนั่นเอง ถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็ลองนึก ถึง Widget บนคอมนั่นแหละครับ ซึ่งสำหรับใน Android มี Widget ให้เลือกใช้มากมาย Widget เป็นแอปพลิเคชันขนาดเล็กที่คุณสามารถ ใช้ได้โดยตรงบนหน้าจอ Home ของคุณ  Android โหลด application/อัพเดท application ไม่ต้องผ่าน iTune ของios

3 วิเคราะห์ข้อดีกับข้อเสียของ Android กับ ios

4 iOS ข้อดี คือ มี Application หลากหลาย มี บริการ App Store และ โปรแกรม iTunes สนับสนุนการจัดการอุปกรณ์มี เมนูการใช้งาน รวดเร็วและเข้าใจ ง่าย โปรแกรมWeb Brower (Safari) ตอบสนองได้รวดเร็ว ข้อเสีย คือ ผู้ใช้งานไม่สามารถออกแบบปรับเปลี่ยน หน้าจอได้ตามความต้องการ ไม่สามารถทํางานได้ พร้อมๆ กันหลายอย่าง เช่น ไมสามารถฟัเพ ลง พร้อมเปิด Web Brower เพื่อใช้งาน อินเตอร์เน็ตได้ Android  ข้อดี คือ เป็นมาตรฐานเปิด ทําให้เกิดความหลากหลาย และมี Application ให้เลือกใช้ มากมาย และสามารถ เชื่อมต่อกับบริการต่างๆ ของ Google  ได้สะดวก เช่น Gmail, Google Talk, Google Maps และ Google Search Engine ข้อเสีย คือ ไม่คล่องตัว เท่า iOS  และการที่เป็นระบบ เปิดทําให้มีอุปกรณ์ที่ใช้ ระบบมีหลายยี่ห้อ หลาย ขนาดหน้าจอ ทํา ให้ Application ต่างๆ ต้อง พัฒนาออกมาสามารถใช้งาน ได้ เฉพาะรุ่นเท่านั้น เนื่องจากอาจติดปัญหาเรื่อง ความกวางของหน้าจอ เป็น ต้น  

5 ในกลุ่มผมเลือกใช้ android เพราะ
1.โปรแกรมใช้ง่ายเหมาะแก่การใช้งาน 2. เป็นมาตรฐานเปิดทําให้เกิดความหลากหลายและ มี Application ให้เลือกใช้มากมาย และสามารถเชื่อมต่อกับ บริการต่างๆของ Google ได้สะดวก 3. สามารถใช้งานด้วยนิ้วได้สะดวกและลื่นไหล 4. สามารถทำงานได้เร็วกว่า windows mobile เร็วพอๆกับ iphone ในมาตรฐานราคา licences ที่เท่ากัน

6 รายชื่อกลุ่ม 1.นาย ธีปกรณ์ แก้วกุลวงษ์ เลขที่ 6 2.นาย นิรุจน์ ชนะดวงดี เลขที่ 15 3.นาย ไพบูรณ์ อินทะซาว เลขที่ 24 4.นาย ภูพิงค์ อุปขาว เลขที่ 27

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt เปรียบเทียบ Andro+ id กับ ios.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google