งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒
Vision ASCom 2 2nd ARMY SUPPORT COMMAND NEWS www. 2 ascom.com People ปีที่ ๔๖ ประจำเดือน มี.ค.๕๗ โดย กยข.บชร.๒ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. โทร.๐๔๔-๓๕๓๕๔๕ ต่อ ๒๓๑๓๔ รอง ผบ.บชร.๒ พร้อมด้วยกำลังพลหน่วย บชร.๒ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อ ๒๘ มี.ค.๕๗ รอง เสธ.บชร.๒ ถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และ วันข้าราชการพลเรือน ณ หอประชุมติณสูลานนท์ อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อ ๓๑ มี.ค.๕๗ ผบ.บชร.๒ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนถวายผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้อเวชบริภัณฑ์แก่ รพ.เทพรัตน์ และทำบุญตักบาตร อ. เมือง จว.น.ม. เมื่อ ๕ มี.ค.๕๗ ผบ.บชร.๒ และคณะให้การต้อนรับ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผช.ผบ.ทบ.(๒) ในโอกาสตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้(SR Park) ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อ ๕ มี.ค.๕๗ ผบ.บชร.๒ ให้การต้อนรับ ปช.ทบ. ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยพื้นที่ ทภ.๒ ณ ห้อง Management Cockpit บก.บชร.๒ ชมการส่งกำลังบำรุงระบบอัตโนมัติ,กองร้อย และคลัง สป.๒ -๔ พัน.สบร.๒๒ บชร.๒ อ. เมือง จว.น.ม. เมื่อ ๕ มี.ค.๕๗

2 ผบ. บชร. ๒ และคณะให้การต้อนรับ พล. อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผช. ผบ. ทบ
ผบ.บชร.๒ และคณะให้การต้อนรับ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผช.ผบ.ทบ.(๒) ในโอกาสตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้(SR Park)ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.เมื่อ ๕ มี.ค.๕๗ ผบ.บชร.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการจัดตั้งเครือข่ายและระบบป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร บชร.๒ แก่พลทหารกองประจำการ จำนวน ๘๘ นาย ณ หอประชุม พ.ต.เจริญ จ้อยทรัพย์ เมื่อ ๑๘ มี.ค.๕๗ ผบ.บชร.๒ เยี่ยมชมผลงานการทำโซล่าเซลมาใช้เป็นพลังงานทดแทน บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ การทำระบบอควาโปนิกส์ การทำเสาแบตเตอรี่ การทำรถเข็นเครื่องสูบน้ำ ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาค ตอ./น. อ. เมือง จว.น.ม. เมื่อ ๕ มี.ค.๕๗ ทภ.๒ และบชร.๒ ได้จัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมไปสู่อนาคต “การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ ทภ.๒ และ นขต. ปี ๕๗” ห้วงวันที่ ๒๐-๒๒ มี.ค. ๕๗ ณ โรงแรมชาเล่ต์รีสอร์ท อ.แกลง จว.ร.ย. โดยมี รอง มทภ.๒ (๑)เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ผบ.บชร.๒ ร่วมเป็นนักแสดงละครอิงประวัติศาสตร์เรื่อง “ ย่าฉันชื่อโม” ในพิธีเปิดงานวันชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี ๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๓ มี.ค.-๓ เม.ย.๕๗ ณ เวทีสเตเดี่ยมชั่วคราว ศาลากลาง จว.น.ม. บชร.๒ ได้นำกังพลและครอบครัวเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และเยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศ กองทัพเรือ พักผ่อนชายทะเล และเลี้ยงสังสรรค์ลัลลาชายทะเลปีที่ ๕ อ.สัตหีบ จว.ร.ย.เมื่อ๒๑-๒๒ มี.ค.๕๗ รอง ผบ.บชร.๒(๒) เป็นประธานในพิธีมอบอนุบัตรแก่นักเรียน รร.อนุบาล บชร.๒ ที่สำเร็จการเรียนระดับอนุบาลปีการศึกษา ๕๖ อ. เมือง จว.น.ม. เมื่อ ๗ มี.ค.๕๗ ผบ.บชร.๒ ประธานกรรมการตรวจความเรียบร้อยในการ ตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ากองประจำการ ประจำปี ๕๗ ณ พื้นที่ อ.เกษตรสมบูรณ์,อ.บ้านเขว้า จว.ช.ย. เมื่อ ๓ เม.ย.๕๗


ดาวน์โหลด ppt กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google