งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pack Excel Pack Excel เป็นโปรแกรมสำหรับการ Encrypt แบบฟอร์ม Excel Loader ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องทำการ Encrypt แบบฟอร์ม Excel ก่อนที่จะทำการนำส่งแบบฟอร์ม (Upload)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pack Excel Pack Excel เป็นโปรแกรมสำหรับการ Encrypt แบบฟอร์ม Excel Loader ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องทำการ Encrypt แบบฟอร์ม Excel ก่อนที่จะทำการนำส่งแบบฟอร์ม (Upload)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Pack Excel Pack Excel เป็นโปรแกรมสำหรับการ Encrypt แบบฟอร์ม Excel Loader ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องทำการ Encrypt แบบฟอร์ม Excel ก่อนที่จะทำการนำส่งแบบฟอร์ม (Upload) สามารถ Download โปรแกรม Pack Excel ได้ที่ หรือ บนเครื่อง GFMIS Terminal โดยใช้ User ID และ Password ตามที่แจก

2 การ Download โปรแกรม Pack Excel
Downloads

3 การ Download โปรแกรม Pack Excel
4. กดปุ่ม เพื่อดำเนินการ 5. เลือกแฟ้มเอกสาร (Folder) สำหรับการ เก็บโปรแกรมที่ Download Download โปรแกรม 6. กดปุ่ม เพื่อดำเนินการบันทึก 5 4 6

4 การ Download โปรแกรม Pack Excel
7. เมื่อดำเนินการบันทึกเรียบร้อย ระบบจะแสดงจอภาพดังรูป กดปุ่ม

5 การติดตั้ง โปรแกรม Pack Excel
Install

6 การติดตั้งโปรแกรม Pack Excel ใหม่
1. เลือก Pack Excel ที่ทำการ Download ในหัวข้อการ Download โปรแกรม Pack Excel 2. Click mouse ด้านขวา และเลือก Open With  Compressed (zipped) Folders 1 2

7 การติดตั้งโปรแกรม Pack Excel ใหม่
3. Double click ที่ setup ดังรูปภาพ 3

8 การติดตั้งโปรแกรม Pack Excel ใหม่
4. Click เพื่อเข้าสู่โปรแกรมการติดตั้ง Pack Excel 4

9 การติดตั้งโปรแกรม Pack Excel ใหม่
5. Click เพื่อทำการติดตั้ง 5

10 การติดตั้งโปรแกรม Pack Excel ใหม่
6. ระบบจะทำการติดตั้งโปรแกรม เมื่อการติดตั้งสมบูรณ์ระบบจะแสดงสถานะ การติดตั้งดังรูปภาพ 6


ดาวน์โหลด ppt Pack Excel Pack Excel เป็นโปรแกรมสำหรับการ Encrypt แบบฟอร์ม Excel Loader ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องทำการ Encrypt แบบฟอร์ม Excel ก่อนที่จะทำการนำส่งแบบฟอร์ม (Upload)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google