งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย รศ.ประคอง อินทรสมบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย รศ.ประคอง อินทรสมบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย รศ.ประคอง อินทรสมบัติ
การใช้แบบประเมิน ในคลินิกผู้สูงอายุ โดย รศ.ประคอง อินทรสมบัติ

2 ผู้สูงอายุในคลินิกผู้ป่วยนอก
ตรวจติดตามการรักษา ตรวจเมื่อเจ็บป่วย เพื่อการคัดกรองปัญหาและความเจ็บป่วย* เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและธำรงรักษาสุขภาพ*

3 คลินิกผู้สูงอายุ Primary prevention : การป้องกันระดับปฐมภูมิ
Secondary prevention : การป้องกันระดับทุติยภูมิ Tartary prevention : การป้องกันระดับทุติยภูมิ

4 Primary prevention : การบำบัดเพื่อป้องกันโรค / ความเจ็บป่วยที่ยังไม่เกิด ได้แก่ หยุดสูบบุหรี่, การฉีดวัคซีน, การรับประทานอาหารที่อุดมด้วยคุณค่าและการให้ภูมิคุ้มกันโรค

5

6 Primary prevention โภชนาการ การนอนหลับ การเลิกบุหรี่ การออกกำลังกาย
การเลิกดื่มสุรา การให้ภูมิคุ้มกันโรค Influenza Pneumococcal vaccination

7 Secondary prevention :
การค้นพบโรคให้ได้เร็วที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา กลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยง

8 Secondary prevention โรคหัวใจและหลอดเลือด : cholesterol level, HT
เบาหวาน : 12-13% -, 20% อายุ 75 ปี มะเร็ง : เพิ่มขึ้นตามอายุ (3 ใน 4 วินิจฉัยได้ในคนอายุ 55 ปีขึ้นไป) กระดูกพรุน ความผิดปกติของต่อมทัยรอยด์ ( %)

9 มะเร็ง เต้านม ปากมดลูก ต่อมลูกหมาก ลำไส้และทวารหนัก

10 Tertiary prevention เป้าหมายที่การรักษาโรค
เป้าหมายเพื่อป้องกันผลกระทบของโรคต่อ functional decline การจัดการโรคและการดูแลตนเอง

11 คลินิกผู้สูงอายุ Geriatric day hospital (UK 1950s-1960s)
เริ่มจาก rehabilitation Comprehensive geriatric services rehabilitation, maintenance, medical, nursing & social care (1973)

12 คลินิกผู้สูงอายุ : national survey (1992)
42% ส่งต่อเพื่อฟื้นฟูสภาพ 23% for maintenance 17% medical intervention 7% social & respite care 7% for assessment (Royal college of physician, 1994)

13 Day hospital Coordinating multidisciplinary care
Best service overall for carer Maximize the potential of elderly individuals affected by decline in functional autonomy Cost benefit Black, 2005

14 Day hospital A & E department มีความยุ่งยากสำหรับผู้สูงอายุ

15 คลินิกผู้สูงอายุ comprehensive fall services, leg ulcer clinics,
memory clinics, diabetic clinics, incontinence clinics, TIA clinics movement disorder-Parkinson’s disease

16 การประเมินผู้สูงอายุ
การประเมินผู้สูงอายุแบบบูรณาการ (CGA)

17 คลินิกผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วยเรื้อรังซับซ้อน (multiple chronic condition) chronic are model evercare model (APN) สร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันและความไว้วางใจ

18 คลินิกผู้สูงอายุ การตรวจคัดกรอง
ประเมินภาวการณ์ทำหน้าที่ของผู้สูงอายุในแผนก ผู้ป่วยนอก (functional status)

19 คลินิกผู้สูงอายุ “a one – stop service”

20 วิธีการประเมินเพื่อคัดกรองความสามารถ
vision – Jaeger care Hearing – Whisper test Arm Leg “Get Up and Go Test” (10 ฟุต) Urinary incontinence Nutrition : น้ำหนัก ส่วนสูง

21 (ต่อ) Mental status Depression “Do you often feel sad –
GDS or depress” ADL – IADL Home environment Social support (Laches, et al. 1990)

22 Formal Geriatric Assessment
Cognitive Affective Gait, and Nutrition Miller, et al. 1990

23 ผู้สูงอายุ ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
ภาวะทุพพลภาพ (functional disabilities) การประเมินคัดกรองสามารถช่วยให้ดีขึ้นได้ cure occasionally, to relieve often, to comfort always (Lashs, et al.1990)

24 ขอบคุณ สำหรับความสนใจ


ดาวน์โหลด ppt โดย รศ.ประคอง อินทรสมบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google