งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
Umaporn

2

3

4 Dominant gene Recessive gene TT, AA ลักษณะเด่น tt, aa ลักษณะด้อย

5 Allele ยีนที่เข้าคู่กัน จะอยู่บน Homologous Chromosome ตำแหน่ง เดียวกัน

6 Genotype ยีนที่อยู่ด้วยกันเป็นคู่ AA, Bb, nn Phenotype ลักษณะที่ปรากฎซึ่งเกิดจากการแสดงออกของยีน ต้นสูง, ดอกสีส้ม

7 Heterozygous genotype
Homologous Dominant TT DD KK Homologous Recessive tt dd kk Heterozygous genotype Tt Dd Kk

8 กฎแห่งการแยก : ยีนที่อยู่เป็นคู่จะแยกออกจากกันในระหว่างการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ โดยเซลล์สืบพันธุ์แต่ละเซลล์จะได้รับเพียง allele ใด allele หนี่ง

9 กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ : ยีนที่ออกจากยีนที่เป็นคู่กัน จะจัดกลุ่มกันอย่างอิสระกับยีนอื่นที่แยกออกจากคู่กันเช่นกัน ในกาเข้าไปอยู่ในเซลล์สืบพันธุ์

10

11

12 Incomplete Dominance

13 หมู่เลือด Phenotype Genotype A IAIA , IAi B IBIB , IBi AB IAIB O ii

14 ตาบอดสี หญิง ชาย เป็นโรค พาหะ ปกติ G-6-PD XcY XcXc XhY XhXh XgY XgXg -
Hemophelia G-6-PD ชาย หญิง เป็นโรค XcY XcXc XhY XhXh XgY XgXg พาหะ - XCXc XHXh XGXg ปกติ XCY XCXC XHY XHXH XGY XGXG

15 Pedigree

16

17 MUTATION

18 MUTATION

19 Cri-du-chat Syndrome ศีรษะเล็ก ใบหน้ากลม ตาเล็กอยู่ ห่างกันและ เฉียง ดั้ง จมูกแบน ใบหูอยู่ต่ำ กว่าปกติ เสียงร้อง คล้ายแมว ปัญญาอ่อน

20 Down Syndrome รูปร่างเตี้ย ตาห่าง ห่างตาชี้ขึ้น ลิ้นโตคับ ปาก คอ สั้นกว้าง นิ้วมือ นิ้วเท้าสั้น ปัญญาอ่อน

21 Klinefelter Syndrome เป็นเพศ ชาย แขน ขายาว สูง กว่าเพศ ชายปกติ หน้าอก ใหญ่คล้าย เพศหญิง สะโพกผาย เป็นหมัน

22 Patau Syndrome ปากแหว่ง เพดานโหว่ ตาเล็ก หู หนวก ใบ หูต่ำ นิ้ว มือนิ้วเท้า มักเกิน หัวใจ ไต ผิดปกตื สมองพิการ ปัญญาอ่อน ตายหลัง คลอดไม่กี่ เดือน

23 Edwards Syndrome มือกำ ท้าย ทอยโหนก ใบหูผิดรูป และเกาะต่ำ

24 Turner Syndrome เป็นเพศ หญิง รูปร่างเตี้ย คอสั้น หน้าแก่ มี แผ่นหนัง คล้ายปีก จากต้นคอ ลงมาจรด หัวไหล่ เป็นหมัน

25 พันธุวิศวกรรม [Genetic Engineering]
เทคโนโลยีที่ทำการ เคลื่อนย้ายยีน จาก สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ หนึ่งไปสู่สิ่งมีชีวิตอีก สายพันธุ์หนึ่ง เพื่อ สร้างสิ่งมีชีวิต รูปแบบใหม่

26 พืชดัดแปลงพันธุกรรม ค้นหาสิ่งมีชีวิตที่มียีนที่ต้องการ (Bacteria) (1) การแยกดีเอ็นเอ (สารพันธุกรรม) (2) เมื่อได้ยีนก็นำมา เพิ่มจำนวนยีน (3) ก่อนที่จะมีการนำยีนที่ต้องการนั้นถ่ายฝากลงไปในข้าวโพด จะต้องทำ การจัดชุดของยีน (4) หลังจากนั้นจึงทำ การถ่าย ฝากเข้าไปในเซลล์ข้าวโพด และเพาะเลี้ยงเซลล์นั้นให้เป็น ข้าวโพดต้นใหม่ (5) ข้าวโพดต้นใหม่ที่ได้จะมียีน จาก สิ่งมีชีวิตอื่นที่ต้องการให้แสดงออกในต้นข้าวโพดอยู่ด้วย

27 ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ

28 GMOs

29 GMOs

30 GMOs

31 GMOs


ดาวน์โหลด ppt การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google