งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างธุรกิจออนไลน์ ได้ทันใจด้วยการใช้ Joomla วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2554 โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างธุรกิจออนไลน์ ได้ทันใจด้วยการใช้ Joomla วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2554 โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างธุรกิจออนไลน์ ได้ทันใจด้วยการใช้ Joomla วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2554 โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

2 การสร้างธุรกิจออนไลน์ได้ทันใจด้วยการใช้ Joomla คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ กำหนดการช่วงที่ 1 รู้จักพื้นฐานการทำงานของ Web Server รู้จักพื้นฐานการทำงานของ Web Server การทำงานพื้นฐาน การทำงานพื้นฐาน การจำลองใช้งานในเครื่องส่วนตัว การจำลองใช้งานในเครื่องส่วนตัว Database Server Database Server การเข้าใช้ การเข้าใช้ การสร้างผู้ใช้ใหม่และฐานข้อมูล การสร้างผู้ใช้ใหม่และฐานข้อมูล ติดตั้ง Joomla ติดตั้ง Joomla

3 การสร้างธุรกิจออนไลน์ได้ทันใจด้วยการใช้ Joomla คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ กำหนดการช่วงที่ 2 แนะนำหน้าร้านค้า แนะนำหน้าร้านค้า แนะนำส่วนหลังร้าน แนะนำส่วนหลังร้าน การจัดการระบบหลังร้าน การจัดการระบบหลังร้าน การจัดการบทความ การจัดการบทความ ทดลองสมัครสมาชิกและซื้อสินค้า ทดลองสมัครสมาชิกและซื้อสินค้า ทดลองการขายสินค้า ทดลองการขายสินค้า

4 การสร้างธุรกิจออนไลน์ได้ทันใจด้วยการใช้ Joomla คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ กำหนดการช่วงที่ 3 รู้จักกับ Virtue Mart รู้จักกับ Virtue Mart การตั้งค่าร้านค้า การตั้งค่าร้านค้า การตั้งค่าสินค้า การตั้งค่าสินค้า การตั้งค่าการส่งสินค้า การตั้งค่าการส่งสินค้า การตั้งค่าการรับชำระเงิน การตั้งค่าการรับชำระเงิน

5 การสร้างธุรกิจออนไลน์ได้ทันใจด้วยการใช้ Joomla คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ กำหนดการช่วงที่ 4 การสำรองข้อมูล การสำรองข้อมูล การเตรียมเซิร์ฟเวอร์ การเตรียมเซิร์ฟเวอร์ การอัพโหลดขึ้นเว็บเซิร์ฟเวอร์ การอัพโหลดขึ้นเว็บเซิร์ฟเวอร์ การติดตั้ง Joomla บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ และ การปรับแต่ง การติดตั้ง Joomla บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ และ การปรับแต่ง

6 การสร้างธุรกิจออนไลน์ได้ทันใจด้วยการใช้ Joomla คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ รู้จักพื้นฐานการทำงานของ Web Server

7 การสร้างธุรกิจออนไลน์ได้ทันใจด้วยการใช้ Joomla คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ การจำลองใช้งานในเครื่อง ส่วนตัว XAMPP XAMPP Apache Web Server Apache Web Server MySQL MySQL PHPmyAdmin PHPmyAdmin ฯลฯ ฯลฯ

8 การสร้างธุรกิจออนไลน์ได้ทันใจด้วยการใช้ Joomla คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ การจำลองใช้งานในเครื่อง ส่วนตัว ( ต่อ ) ไฟล์สำหรับการแสดงผลบนเว็บไซต์จะเก็บ ไว้ใต้โฟลเดอร์ C:\xampp\htdocs\ โฟลเดอร์ย่อย ไฟล์สำหรับการแสดงผลบนเว็บไซต์จะเก็บ ไว้ใต้โฟลเดอร์ C:\xampp\htdocs\ โฟลเดอร์ย่อย การเรียกดูผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดยพิมพ์ http://localhost/ ชื่อโฟลเดอร์ย่อย การเรียกดูผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดยพิมพ์ http://localhost/ ชื่อโฟลเดอร์ย่อย

9 การสร้างธุรกิจออนไลน์ได้ทันใจด้วยการใช้ Joomla คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ Database Server การเข้าใช้ การเข้าใช้ พิมพ์ http://localhost/phpmyadmin ที่ แถบที่อยู่ของ เว็บเบราว์เซอร์ พิมพ์ http://localhost/phpmyadmin ที่ แถบที่อยู่ของ เว็บเบราว์เซอร์ สร้างผู้ใช้ใหม่ สร้างผู้ใช้ใหม่ สร้างฐานข้อมูล สร้างฐานข้อมูล

10 การสร้างธุรกิจออนไลน์ได้ทันใจด้วยการใช้ Joomla คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ ติดตั้ง Joomla แตกไฟล์ LaiThai_eCommerce_Edition_VM_1.1.8 _Joomla_1.5.23.zip จากซีดีลงใน C:\xampp\htdocs แตกไฟล์ LaiThai_eCommerce_Edition_VM_1.1.8 _Joomla_1.5.23.zip จากซีดีลงใน C:\xampp\htdocs เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ที่ได้จากการแตกไฟล์ LaiThai_eCommerce_Edition_VM_1.1.8 _Joomla_1.5.23 เป็นชื่อโฟลเดอร์ที่ ต้องการโดยตั้งเป็นภาษาอังกฤษ ห้ามเว้น วรรค เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ที่ได้จากการแตกไฟล์ LaiThai_eCommerce_Edition_VM_1.1.8 _Joomla_1.5.23 เป็นชื่อโฟลเดอร์ที่ ต้องการโดยตั้งเป็นภาษาอังกฤษ ห้ามเว้น วรรค

11 การสร้างธุรกิจออนไลน์ได้ทันใจด้วยการใช้ Joomla คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ ติดตั้ง Joomla ( ต่อ ) เปิดเว็บเบราว์เซอร์ พิมพ์ http://localhost/ ชื่อโฟลเดอร์ที่ตั้งไว้ เปิดเว็บเบราว์เซอร์ พิมพ์ http://localhost/ ชื่อโฟลเดอร์ที่ตั้งไว้ ติดตั้งตามขั้นตอนบนหน้าเว็บเบราว์เซอร์ โดยใช้ข้อมูลผู้ใช้ฐานข้อมูลที่เตรียมไว้ และการตั้งรหัสผ่านผู้ดูแลระบบต้องจำได้ ด้วย ติดตั้งตามขั้นตอนบนหน้าเว็บเบราว์เซอร์ โดยใช้ข้อมูลผู้ใช้ฐานข้อมูลที่เตรียมไว้ และการตั้งรหัสผ่านผู้ดูแลระบบต้องจำได้ ด้วย หลังจากติดตั้งเสร็จให้เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ ย่อย installation เป็นชื่ออื่น ( ต้องจำหรือ จดไว้ด้วย ) หลังจากติดตั้งเสร็จให้เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ ย่อย installation เป็นชื่ออื่น ( ต้องจำหรือ จดไว้ด้วย )


ดาวน์โหลด ppt การสร้างธุรกิจออนไลน์ ได้ทันใจด้วยการใช้ Joomla วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2554 โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google