งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์การดำเนินงาน พัฒนาส้วมสาธารณะติดดาว ของ รพ. สต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์การดำเนินงาน พัฒนาส้วมสาธารณะติดดาว ของ รพ. สต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์การดำเนินงาน พัฒนาส้วมสาธารณะติดดาว ของ รพ. สต
สถานการณ์การดำเนินงาน พัฒนาส้วมสาธารณะติดดาว ของ รพ.สต. ปีงบประมาณ 2556

2 รพ.สต.ที่ผ่านมาตรฐานส้วมติดดาว (4 ดาวขึ้นไป)
ผลการดำเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะติดดาวของ รพ.สต. (ระดับ4ดาวขึ้นไป) ของ จ.ตรัง จำแนกรายอำเภอ (ข้อมูล ณ 26 เม.ย.56) อำเภอ จำนวน รพ.สต.ทั้งหมด รพ.สต.ที่ผ่านมาตรฐานส้วมติดดาว (4 ดาวขึ้นไป) จำนวน ร้อยละ เมือง 18 11 61.1% ห้วยยอด 20 100% กันตัง 8 40.0% ย่านตาขาว 16 1 6.3% สิเกา 9 นาโยง 7 2 28.6 หาดสำราญ 4 50.0 รัษฎา 6 33.3% รวม 125 55 44.0%

3 ร้อยละของผลงานส้วมติดดาว (4ดาวขึ้นไป) ของ รพ. สต
ร้อยละของผลงานส้วมติดดาว (4ดาวขึ้นไป) ของ รพ.สต. จำแนกรายอำเภอ(ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2556) ร้อยละ อำเภอ


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์การดำเนินงาน พัฒนาส้วมสาธารณะติดดาว ของ รพ. สต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google