งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุติพร อาจผึ่ง ผู้จัดการ จุติพร คน ตรง เลขานุการ พรทิพย์ สุนทร โปรแกรมเม อร์ จิตรา ประเมินชัย การตลาด อำพรพรรณ จูงาม เลขานุการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุติพร อาจผึ่ง ผู้จัดการ จุติพร คน ตรง เลขานุการ พรทิพย์ สุนทร โปรแกรมเม อร์ จิตรา ประเมินชัย การตลาด อำพรพรรณ จูงาม เลขานุการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จุติพร อาจผึ่ง ผู้จัดการ จุติพร คน ตรง เลขานุการ พรทิพย์ สุนทร โปรแกรมเม อร์ จิตรา ประเมินชัย การตลาด อำพรพรรณ จูงาม เลขานุการ

3 ปัจจุบันดำรง ตำแหน่ง นางสาวจุติพร อาจผึ่ง ( เกดตริ้ง ) ชื่ อ วัน เกิด 10 กันยายน 2530 อา ยุ 20 จบ การศึกษา ปริญญาโท สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้จัดกา ร งาน อดิเรก ฟังเพลง อ่าน หนังสือ คติ ประจำ ใจ ไม่มีคำใดที่ว่า สายเกินไป ตำแห น่ง ผู้จัด การ

4 นางสาวจตุพร คนตรง ( อ้อมแอ้ม ) ชื่ อ วัน เกิด 18 สิงหาคม 2530 อา ยุ 20 จบ การศึกษา ปริญญาตรี สาขานิเทศ ศาสตร์ เลขานุ การ งาน อดิเรก ฟังเพลง คติ ประจำ ใจ ฝันให้ไกลไปให้ ถึง ปัจจุบันดำรง ตำแหน่ง ตำแห น่ง เลขานุ การ

5 นางสาวพรทิพย์ สุนทร ( กิ๊บซี่ ) ชื่ อ วัน เกิด 30 มีนาคม 2531 อา ยุ 20 จบ การศึกษา ปริญญาตรี สาขา โปรแกรมเมอร์ นัก โปรแกรมเมอร์ งาน อดิเรก ฟังเพลง คติ ประจำ ใจ ทำวันนี้ให้ดีกว่า เมื่อวาน ปัจจุบันดำรง ตำแหน่ง ตำแห น่ง โปรแกรมเ มอร์

6 นางสาวจิตรา ประเมินชัย ( ปุ๊ปุ๋ย ) ชื่ อ วัน เกิด 23 ตุลาคม 2530 อา ยุ 20 จบ การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด นักการ ตลาด งาน อดิเรก ฟังเพลง คติ ประจำ ใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ปัจจุบันดำรง ตำแหน่ง ตำแห น่ง การต ลาด

7 นางสาวอำพรพรรณ จูงาม ( เก๋ ไก๋ ) ชื่ อ วัน เกิด 21 มกราคม 2531 อา ยุ 20 จบ การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการ บัญชี การ บัญชี งาน อดิเรก ดูหนัง ฟังเพลง คติ ประจำ ใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ปัจจุบันดำรง ตำแหน่ง ตำแห น่ง การ บัญชี


ดาวน์โหลด ppt จุติพร อาจผึ่ง ผู้จัดการ จุติพร คน ตรง เลขานุการ พรทิพย์ สุนทร โปรแกรมเม อร์ จิตรา ประเมินชัย การตลาด อำพรพรรณ จูงาม เลขานุการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google