งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8. ร้านขนมจีนยายตุ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8. ร้านขนมจีนยายตุ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8. ร้านขนมจีนยายตุ่น

2 บริเวณร้านขนมจีนยายตุ่น

3

4 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการร้านขนมจีนแม่ไพจิตร
1. ชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร นาง ไพจิตร ที่ตั้งเลขที่ 19 หมู่ 3 หมู่บ้าน ตำบล เดิ่น อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โทรศัพท์ร้าน 2. อายุของผู้ประกอบการร้านอาหาร 56 ปี 3. สถานภาพสมรส 4. ระดับการศึกษาต่ำกว่าประถมศึกษา 6

5 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการร้านขนมจีนแม่ไพจิตร
ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการร้านขนมจีนแม่ไพจิตร 1. เจ้าของคนเดียว 2. อายุของสถานประกอบการ 4.10 ปี 3. การรองรับลูกค้าได้น้อยกว่า 5 โต๊ะ 4. จำนวนพนักงาน 1 คน 5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ำกว่า 5000 บาท 6.วัสดุที่ใช้สร้างสถานประกอบการ ปูน จำนวน 1 ชั้น

6 ประเภทอาหารที่จำหน่าย อาหารประเภทอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ประเภทอาหารที่จำหน่าย อาหารประเภทอื่น ๆ (โปรดระบุ) ขนมจีน/ส้มตำ ชื่ออาหาร (โปรดระบุ) ขนมจีน

7 ประเภทอาหารที่เป็นที่นิยม/ขายดีที่สุด
1. ขนมจีน (น้ำแจ่ว น้ำกะทิ น้ำปลาร้า) เพราะ อร่อย 2. ส้มตำ

8 สิ่งอำนวยความสะดวกภายในร้านอาหาร น้ำดื่ม การตกแต่งภูมิสถาปัตย์ ไม้ประดับ

9 ช่วงที่นักท่องเที่ยวมารับประทานอาหาร
ช่างเดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน เพราะเป็นช่วงเทศกาล ส่วนใหญ่จะซื้อไปทานที่บ้าน ประเภทนักท่องเที่ยวที่มารับประทาน ชาวไทย คนในชุมชน หน่วยงานที่สนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหาร หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล สนับสนุนด้าน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย


ดาวน์โหลด ppt 8. ร้านขนมจีนยายตุ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google