งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กอย่างสร้างสรร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กอย่างสร้างสรร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งเสริมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กอย่างสร้างสรร
นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต ผู้ทรงคุณวุฒิกรมสุขภาพจิต

2 ปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ออกกำลังกาย อาหาร ยีนส์ สิ่งที่ท้าทายจาก กิจกรรม,สิ่งแวดล้อม ดนตรีและศิลปะ ความรัก

3 ปัจจัยที่ยับยั้งการเรียนรู้
การทำร้าย เพื่อน ความผิดปกติ ของการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย การฝึกวินัยที่ไม่เหมาะสม และทำให้อับอาย

4 อาหารเพิ่มพลังสมอง น้ำ โปรตีน ผัก ผลไม้ คาร์โบไฮเดรต ปลา ไข่ โยเกิร์ต
ถั่วเหลือง น้ำเปล่า น้ำ โปรตีน ผัก ผลไม้ กล้วย ส้ม blueberries strawberries คาร์โบไฮเดรต ผักใบเขียว บรอคโคลี ถั่ว แครอท มะเขือเทศ ข้าวกล้อง ถั่ว ลูกเดือย

5 สิ่งที่โรงเรียนและครอบครัวควรปรับปรุง
เพิ่มปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ - แก้ไขปัจจัยที่ยับยั้งการเรียนรู้ ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการพัฒนาเด็ก

6 3 ต้อง : เลือกรายการ , กำหนดเวลา , ดูกับลูก
การดูสื่อ : 3 ต้อง 2 ไม่ 3 ต้อง : เลือกรายการ , กำหนดเวลา , ดูกับลูก 2 ไม่ : สื่อในห้องลูก , สื่อร้ายในบ้าน

7 สมองทำงานอย่างเป็นฝ่ายถูกกระทำ ขัดขวางพัฒนาการของสมาธิในเด็กเล็ก
TV กับการเรียนรู้ สมองทำงานอย่างเป็นฝ่ายถูกกระทำ ขัดขวางพัฒนาการของสมาธิในเด็กเล็ก (ส่งผลให้สมาธิสั้นในวัยเรียน) เน้นความสนุกสนานเป็นหลัก ทำให้กระตุ้น สมองส่วนอยากมากกว่าส่วนคิด - เรียนรู้ผิด เช่น ความรุนแรง, ค่านิยมฟุ้งเฟ้อ

8 ห่วงโซ่แห่งคุณภาพ ผลลัพธ์(เด็ก) ผู้บริหาร การประกันคุณภาพภายใน
การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ของผู้ดูแลเด็ก ผลลัพธ์(เด็ก) ผู้บริหาร การประกันคุณภาพภายใน

9 การเชื่อมโยง (connection)
สมองเรียนรู้อย่างไร ประสบการณ์ การเชื่อมโยง (connection) วงจร (pathway) แบบแผน (pattern)

10 สมองเรียนรู้ ด้วยการรู้ และ สร้างแบบแผน
ประสบการณ์ ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้เปรียบเทียบ, จำแนก, ลองทำ เข้าใจ, ทำได้ แบบแผนจะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อย ๆ จากง่ายสู่ยาก

11 ได้ฟัง + ได้เห็น, สัมผัส ฯลฯ เข้าใจและพูดคำว่า “ช้อน” ได้
การเรียนรู้ภาษา ตัวอย่าง ได้ฟัง + ได้เห็น, สัมผัส ฯลฯ ออกเสียง เข้าใจและพูดคำว่า “ช้อน” ได้ เชื่อมโยงกับคำว่า “ช้อน” ได้

12 ลำดับความง่าย ยาก ของการเรียนรู้ภาษา
คำ (ง่าย ยาก) ประโยค (เดี่ยว ซับซ้อน) ข้อความ (สั้น ยาว)

13 (ชมเชย , ให้รางวัล , สอน , ไม่สนใจ , ลงโทษ )
การเรียนรู้คุณธรรม ประสบการณ์ ได้รับการตอบสนอง (ชมเชย , ให้รางวัล , สอน , ไม่สนใจ , ลงโทษ ) ยอมรับ ตามผู้ใหญ่ นำเข้าไว้ในตนเอง

14 ลำดับความยาก ง่ายของการเรียนรู้คุณธรรม
ผูกพัน สัมพันธภาพ ไว้วางใจ สะกดอารมณ์ ควบคุมอารมณ์ ทำใจได้ รู้ถูกผิดในเรื่อง การใช้ความรุนแรง กรรมสิทธิ์ วาจา (ศีลข้อ 1) (ศีลข้อ 2) (ศีลข้อ 4)

15 ความเครียด, ความกดดัน, น่าเบื่อ สมองหลั่งสารต่อประสาท Nor epinephrine
ผลของอารมณ์ด้านลบ ต่อการเรียนรู้ ความเครียด, ความกดดัน, น่าเบื่อ สมองหลั่งสารต่อประสาท Nor epinephrine ยับยั้งการเรียนรู้

16 ผลของอารมณ์ด้านบวก ต่อการเรียนรู้
ความสุข, สนุก, ภูมิใจ, มั่นใจ สมองหลั่งสารต่อประสาท Dopamine,Serotonine ส่งเสริมการเรียนรู้

17 การสื่อสร้างสุข อะไรสำคัญกว่า ?
คำพูด ภาษา ท่าทาง

18 คำพูด - ชมการกระทำที่จำเพาะ - ถามให้คิด - สะท้อนความรู้สึก
- แนะนำ, เสนอทางเลือก - ภาษา “ฉัน” แทนภาษา “แก่”

19 ภาษา ท่าทาง - สายตา - สีหน้า - น้ำเสียง - สัมผัส - ภาษากาย


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กอย่างสร้างสรร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google