งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การศึกษาค้นคว้า ชื่อ – นามสกุล รหัสนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การศึกษาค้นคว้า ชื่อ – นามสกุล รหัสนักศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การศึกษาค้นคว้า ชื่อ – นามสกุล รหัสนักศึกษา

2 My picture โดยให้แทรกรูปประจำตัว

3 ประวัติ โดยให้พิมพ์ประวัติลงในตาราง และ ตกแต่งให้สวยงาม

4 รายวิชาที่เรียนในภาค เรียนที่ 1/2554 โดยให้ใช้เครื่องมือ SmartArt ในการ สร้าง

5 น้ำหนัก โดยให้ใช้เครื่องมือ Chart ในการสร้าง โดยสร้างเป็นแผนภูมิแท่ง (Column)

6 ส่วนสูง โดยให้ใช้เครื่องมือ Chart ในการสร้าง โดยสร้างเป็นกราฟ (Line)

7 อัลบัมรูปที่ประทับใจ ภูมิใจนำเสนอ โดยให้ใช้เครื่องมือ Hyperlink เชื่อมโยงไปยังไฟล์ Album ที่ได้สร้าง ไว้

8 Save file รหัสนักศึกษา PowerPoint.pptx ส่งวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม ส่งเข้าเมล์ nerissaonkhum@live.uru.ac.th


ดาวน์โหลด ppt วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การศึกษาค้นคว้า ชื่อ – นามสกุล รหัสนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google