งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการงบผูกพันข้ามปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการงบผูกพันข้ามปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการงบผูกพันข้ามปี 2555 - 2556
โครงการงบผูกพันข้ามปี

2 กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ก่อนการดำเนินโครงการ
รายละเอียดโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองพลงใหญ่ ที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 2,4 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 84,830,000 บาท (งบผูกพันข้ามปี 55-56) เริ่มสัญญา 15 กันยายน 55 สิ้นสุดสัญญา 19 ตุลาคม 56 ระยะเวลา 400 วัน โดยการจ้างเหมา หจก. พรไพบูลย์ราชสีมาก่อสร้าง

3 ลักษณะโครงการ 1. พื้นที่โครงการ จำนวน 150 ไร่
1. พื้นที่โครงการ จำนวน ไร่ 2. พื้นที่อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ขุดลอก) จำนวน ไร่ 3. ความกว้าง (ส่วนที่กว้างที่สุด) เมตร 4. ความยาว ,110 เมตร 5. ความลึกจากระดับก้นหนองถึงระดับเก็บกัก เมตร 6. ความลึกจากระดับหลังคันดินถึงก้นหนอง เมตร 7. ปริมาตรเก็บกัก จำนวน ลบ.ม. 8. อาคารระบายน้ำ จำนวน แห่ง 9. บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน แห่ง 10. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 20,062 ตารางเมตร

4 ระหว่างดำเนินการ

5 กิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ก่อนการดำเนินโครงการ
รายละเอียดโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงบึงกระจับ ที่ตั้งโครงการ ตำบลหนองแหนเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา งบประมาณ 59,400,000 บาท (งบผูกพันข้ามปี 55-56) เริ่มสัญญา 12 กันยายน 55 สิ้นสุดสัญญา 1 ตุลาคม 56 ระยะเวลา 400 วัน โดยการจ้างเหมา บริษัท ธนพูนทวี จำกัด

6 ลักษณะโครงการ 1. ความกว้าง (ส่วนที่กว้างที่สุด) 100 เมตร
1. ความกว้าง (ส่วนที่กว้างที่สุด) เมตร 2. ความยาว ,820 เมตร 3. ความลึกจากระดับก้นหนองถึงระดับเก็บกัก เมตร 4. ความลึกจากระดับหลังคันดินถึงก้นหนอง เมตร 5. ปริมาตรเก็บกัก จำนวน ,000 ลบ.ม. 6. อาคารระบายน้ำ จำนวน แห่ง 7. บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน แห่ง

7 ระหว่างดำเนินการ


ดาวน์โหลด ppt โครงการงบผูกพันข้ามปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google