งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

. หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ". หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 . หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่
รายงานผลการปฏิบัติงาน พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ นำเสนอโดย นายชนนวัช อุตสาสาร

2 ประวัติหน่วย หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ ได้จัดตั้งขึ้นตาม โครงการจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำจืด ในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของกรมประมง โดยเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จากความเห็นชอบดังกล่าว กองอนุรักษ์ทรัพยากรประมง จึงได้ดำเนินการจัดหาสถานที่ และจัดงบประมาณในการก่อสร้างปี พ.ศ.๒๕๓๔ โดยได้ดำเนินการก่อสร้างหน่วยแล้วเสร็จเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๓๖ และจัดส่งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นต้นมา

3 ครุภัณฑ์สำคัญที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
แม่กวง ๑ แม่กวง ๑๒ แม่กวง ๑๑ ๓ฝ-๖๖๒๔ กทม แม่กวง ๐๑ ๑ฝ-๒๓๙๐ กทม น-๓๔๗๒ ยะลา กง-๓๕๓๕ ลำปาง

4 พื้นที่รับผิดชอบ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน

5 รวม พื้นที่ จ.ลำพูน ๙,๗๐๐ ไร่ แผนที่จังหวัดลำพูน
๒. แหล่งน้ำที่สำคัญพื้นที่จังหวัดลำพูน ๒.๑ แม่น้ำกวง อ.บ้านธิ อ.เมือง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน พื้นที่ ๔,๐๐๐.- ไร่ ๒.๒ แม่น้ำแม่ทา อ.แม่ทา อ.เมือง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน พื้นที่ ๓,๐๐๐.- ไร่ ๒.๓ อ่างเก็บน้ำแม่ตีบ อ.เมือง จ.ลำพูน พื้นที่ ๙๐๐.- ไร่ ๒.๔ อ่างเก็บน้ำแม่สาร อ.เมือง จ.ลำพูน พื้นที่ ๙๕๐.- ไร่ ๒.๕ อ่างเก็บน้ำแม่เส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน พื้นที่ ๘๕๐.- ไร่ รวม พื้นที่ จ.ลำพูน ๙,๗๐๐ ไร่

6 ร่วมกับเทศบาลตำบลสันพระเนตร อ. สันทราย จ
ร่วมกับเทศบาลตำบลสันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ อบรมฟื้นฟูอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ

7 กิจกรรมควบคุมการประมง
แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมควบคุมการประมง โครงการ/กิจกรรม แผน (ครั้ง/วัน) ผล ผลคดี คดี/ราย ทั้งปี เดือนนี้ (พ.ย.) สะสม ( พ.ย.) ควบคุมการทำประมง 46/138 3/9 6/18 1/- -/- รวม 3/95

8 หมายเหตุ ๑. ตรวจทำลายเครื่องมือกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำ บริเวณลำน้ำล้อง เขตตำบลสันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จำนวน ๑๐ แห่ง ๑๐ ปาก ตามบันทึกประจำวัน ลำดับที่ ๑๓ วันที่ ๒๖ ต.ค. ๕๔ สภ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

9 ทำการรื้อถอนเครื่องมือโพงพางบริเวณแม่น้ำปิง เขต อ.ดอยหล่อ
จ.เชียงใหม่

10 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการฯ แผน/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม / โครงการ (เดือนกันยายน) แผน (ครั้ง/ราย) ผล ทั้งปี พ.ย. สะสม 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการ 34 3 5 1.1 โครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ (โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ) 28 2 4 1.2 โครงการธนาคารปลาบู่ 6 1

11 ผู้อำนวยการส่วนฯ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ต.สันพระเนตร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

12 ผู้อำนวยการส่วนฯ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ต.สันปูเลย
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

13 งบประมาณและการเบิกจ่าย
( 30 พฤศจิกายน ) รายการ งบประมาณ ที่ได้รับ งบประมาณที่เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ งบควบคุมการทำการประมง - กิจกรรมควบคุม - ค่าสาธารณูปโภค เงินเดือนพนักงานราชการ งบถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 597,400.00 565,200.00 32,200.00 430,920.00 102,000.00 23,488.24 19,873.50 3,614.74 - 3.93 3.52 11.23 573,911.76 545,326.50 28,585.26

14 ผู้รับเหมาเริ่มลงมือทำถนนทางเข้าหน่วยฯ

15 เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าย้ายเสาไฟฟ้าออกจากถนนทางเข้าหน่วยฯ

16 ผู้อำนวยการส่วนฯ และ นายช่างจากกรมเข้าตรวจงานก่อสร้างฯ


ดาวน์โหลด ppt . หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google