งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนเพาเวอร์พอยท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนเพาเวอร์พอยท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนเพาเวอร์พอยท์
ชุดที่ 1 เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

2 ในเรื่องการเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน
จุดประสงค์การเรียนรู้ เข้าใจเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิต ในเรื่องการเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน และสามารถนำไปใช้ได้

3 การเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน

4 การเปลี่ยนตำแหน่งรูปสามเหลี่ยม ABC บนระนาบโดยการเลื่อนขนาน

5 การเปลี่ยนตำแหน่งรูปสามเหลี่ยม ABC บนระนาบโดยการพลิกรูป
l

6 การเปลี่ยนตำแหน่งรูปสามเหลี่ยม ABC บนระนาบโดยการหมุน

7 การดำเนินการดังกล่าวทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเฉพาะ
ตำแหน่งเท่านั้นส่วนรูปทรงและขนาดยังคงเท่าเดิม การเปลี่ยนแปลงทางเรขาคณิตในลักษณะนี้ เรียกว่า การแปลง (Transformation)

8 การแปลงทางเรขาคณิต (Transformation)
คือ การดำเนินการซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องของ ตำแหน่ง และ/หรือ รูปทรงและ/หรือ ขนาดของวัตถุ

9 การเลื่อนขนาน (Translation) การสะท้อน (Reflection) การหมุน (Rotation)
การแปลงที่เป็นการเคลื่อนที่คงรูป สัมพันธ์กับการเท่ากันทุกประการ การแปลงแบบนี้รูปที่เกิดขึ้นจะยังคงรักษาระยะห่างระหว่างจุดสองจุดใด ๆ หลังการแปลง กับระยะห่างระหว่างจุดสองจุดในรูปต้นแบบก่อนการแปลง ได้แก่ การเลื่อนขนาน (Translation) การสะท้อน (Reflection) การหมุน (Rotation)

10 รูปเรขาคณิตก่อนการแปลง จะเรียกว่า รูปต้นแบบ ส่วนรูปเรขาคณิต หลังการแปลง เรียกว่า ภาพ ที่ได้จากการแปลง A A’ รูปต้นแบบ ภาพ B C B’ C’

11 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปต้นแบบกับภาพ
เลื่อน A’ A จุด A เป็นรูปต้นแบบของจุด A’ (อ่านว่า เอ ไพร์ม) จุด A’ เป็นภาพที่ได้จากการแปลงจุด A กล่าวว่า จุด A สมนัยกับจุด A’

12 จุด A สมนัยกับจุด A’ จุด B สมนัยกับจุด B’ จุด C สมนัยกับจุด C’
กำหนดรูป  ABC เป็นรูปต้นแบบ รูป  A’B’C ’ เป็นภาพที่ ได้จากการแปลง  ABC A รูปต้นแบบ A’ ภาพ B C C’ B’ l จุด A สมนัยกับจุด A’ จุด B สมนัยกับจุด B’ จุด C สมนัยกับจุด C’

13 PQ และ P’Q’ เป็นด้านที่สมนัยกัน จุด Q สมนัยกับจุด Q’
กำหนดรูป  PQR เป็นรูปต้นแบบ รูป  P’Q’R ’ เป็นภาพที่ได้จากการแปลง  PQR หมุน P Q’ P’ Q R R’ จุด P สมนัยกับจุด P’ PQ และ P’Q’ เป็นด้านที่สมนัยกัน จุด Q สมนัยกับจุด Q’ PR และ P’R’ เป็นด้านที่สมนัยกัน จุด R สมนัยกับจุด R’ QR และ Q’R’ เป็นด้านที่สมนัยกัน

14 สรุป รูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการแปลงทางเรขาคณิต ภาพ การเลื่อนขนาน
การสะท้อน ภาพ รูปต้นแบบ l การหมุน ภาพ รูปต้นแบบ


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนเพาเวอร์พอยท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google