งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand
6. เรื่องเสนอเพื่อทราบ 6.2 การต้อนรับและหารือกับเอกอัครราชทูตเยอรมันนี (H.E. Mr. Rolf Peter Gottfried Schulze) Thai –German Trade and Investment Promotion Dialogue (ผู้เสนอ : คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์) (เสนอเพื่อทราบ) The Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand 1 1 1  สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ โทร โทรสาร

2 Thai –German Trade and Investment Promotion Dialogue
บรรยายโดย H.E. Mr. Rolf Peter Gottfried Schulze ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย จัดขึ้นในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556 ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

3 Thai –German Trade and Investment Promotion Dialogue
จุดแข็งของเยอรมนี เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ (G8) ความมั่นคงทางด้านการเมืองสูง ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของสหภาพยุโรป (ประมาณ 85 ล้านคน) มีปริมาณการผลิตและการบริโภคสูง เป็นผู้นำในด้านการส่งออกและเป็นตลาดเสรี แรงงานส่วนใหญ่ในประเทศเป็นแรงงานมีทักษะ โครงสร้างพื้นฐานรองรับการคมนาคม ขนส่ง เป็นผู้นำด้านการผลิตนวัตกรรม นโยบายด้านภาษีดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติ SME ในเยอรมนีมีการเติบโตที่รวดเร็ว

4 Thai –German Trade and Investment Promotion Dialogue
ปัญหาและอุปสรรคทางการค้า ภาคเอกชนไทยยังขาดความรู้และข้อมูลในการเข้าไปลงทุนในเยอรมนี ส่งผลให้ปัจจุบัน นักธุรกิจไทยที่เข้าไปลงทุนในเยอรมนียังมีจำนวนน้อย มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) และการกำหนดโควตานำเข้าสินค้า เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการขนส่งสินค้าอาหารและประมงของไทยเข้าสู่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ประเด็นติดตาม การจัดการหารือระหว่างภาคธุรกิจไทยกับเยอรมนี เฉพาะรายภาคธุรกิจ เพื่อเป็นการใช้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการเข้าไปลงทุนในเยอรมนีแก่ภาคธุรกิจไทย การจัดงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับธุรกิจยานยนต์ (Automotive) ณ ประเทศเยอรมนีในปี 2557 การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างไทยและเยอรมนี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความรู้ระหว่างทั้งสองประเทศ


ดาวน์โหลด ppt The Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google