งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงาน เรื่อง จัดรูปแบบข้อมูล จัดทำโดย ด. ญ. ธิกานดา วัลยาภรณ์ ชั้นม.2/1 เลขที่ 19 เสนอ อาจารย์ ภานุมาศ ชาติมองแดง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงาน เรื่อง จัดรูปแบบข้อมูล จัดทำโดย ด. ญ. ธิกานดา วัลยาภรณ์ ชั้นม.2/1 เลขที่ 19 เสนอ อาจารย์ ภานุมาศ ชาติมองแดง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงาน เรื่อง จัดรูปแบบข้อมูล จัดทำโดย ด. ญ. ธิกานดา วัลยาภรณ์ ชั้นม.2/1 เลขที่ 19 เสนอ อาจารย์ ภานุมาศ ชาติมองแดง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

2 จัดรูปแบบข้อความ ข้อความหัวเรื่อง บางลักษณะ ควรจัดเป็นแนวตั้ง ซึ่งมีวิธีการจัดดังนี้ วิธีทำ กำหนดช่วงข้อมูล เลือกเมนูคำสั่ง Format, Cells... เลือกบัตรรายการ Alignment หมุนค่า Orientation ให้เป็น 90 องศา หรือที่ต้องการ แล้วดูผล

3 ทดลองใช้ค่าอื่นๆ ประกอบ เช่น Horizontal กำหนดตำแหน่งแสดงผลในเซลล์ลักษณะ ชิดซ้าย กลาง ขวา Vertical กำหนดตำแหน่งแสดงผลในเซลล์ลักษณะ ชิดบน กลาง ล่าง นอกจากคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ยังมีรายการ เลือกอื่นๆ อีกดังนี้

4 Horizontal จัดตำแหน่งตัวอักษรในแนวนอน ( ปกติ ) ซึ่งมี รายการเลือก General จัดปกติ โดยตัวอักษรจะชิดซ้าย ตัวเลขให้ชิด ขวา Left จัดข้อมูลชิดซ้ายของเซลล์ เหมือนใช้ไอคอน Right จัดข้อมูลชิดขวาของเซลล์ เหมือนใช้ไอคอน Center จัดข้อมูลอยู่กึ่งกลางเซลล์ เหมือนใช้ไอคอน Fill แสดงข้อมูลซ้ำกับข้อมูลที่ป้อนในเซลล์ จนเต็ม เซลล์ Justify จัดข้อมูลที่เกินความกว้างของเซลล์ ให้ขึ้น บรรทัดใหม่ ภายในเซลล์เดิม และพยายามจัดให้ข้อมูลใน เซลล์ชิดซ้ายและขวา Center Across Selection จัดข้อมูลในอยู่กึ่งกลางช่วง

5 Vertical จัดตำแหน่งข้อมูลในแนวตั้ง Top จัดข้อมูลให้ชิดขอบบนของเซลล์ Center จัดข้อมูลให้ลอยกึ่งกลางเซลล์ในแนวตั้ง Bottom จัดข้อมูลในชิดขอบล่างของเซลล์ Justify ในกรณีที่ป้อนข้อมูลเกินความกว้างของเซลล์ ให้ จัดข้อมูลให้ พอดีกับความสูงของเซลล์ที่กำหนดไว้ Wrap Text ให้โปรแกรมตัดคำ เมื่อข้อมูลที่ป้อนยาวเกินความ กว้างของเซลล์ โดยขยายความสูงของเซลล์

6 การจัดรูปแบบข้อความหัวเรื่อง อย่างที่ได้กล่าวไว้ ข้อมูลที่ป้อนใน Excel มักจะ เป็นข้อมูลสั้นๆ โดยป้อน 1 ข้อมูลแต่เซลล์ 1 เซลล์ แต่หากเป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นหัวเรื่อง หรือหัวรายงาน ซึ่งเป็นข้อความยาวและกิน พื้นที่หลายๆ เซลล์ จะมีวิธีการกำหนด และจัด แต่งดังนี้ ป้อนข้อมูลในเซลล์แรกของช่วง กำหนดแถบสีให้กับช่วงข้อมูล

7 Click เมาส์ที่ปุ่มเครื่องมือ Merge and Center แต่ก็มีปัญหาในการปรับแต่ง Worksheet นั่นคือ ไม่สามารถ แทรก หรือปรับแต่งข้อมูลได้ตามอิสระ ดังนั้นการจัดข้อมูลให้อยู่ กึ่งกลางช่วง ควรใช้วิธี พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการจัดกึ่งกลางช่วงในเซลล์ต้น เช่น A 1 สร้างช่วงข้อมูล (Range) เช่น A 1: F 1 เลือกคำสั่ง Format, Cell เลือกบัตรรายการ Alignment เลือกคำสั่ง Center Across Selection จากรายการ Horizontal Text Alignment

8 http://www.nectec.or.th/courseware/program/exc el/0030.html

9


ดาวน์โหลด ppt รายงาน เรื่อง จัดรูปแบบข้อมูล จัดทำโดย ด. ญ. ธิกานดา วัลยาภรณ์ ชั้นม.2/1 เลขที่ 19 เสนอ อาจารย์ ภานุมาศ ชาติมองแดง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google