งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ ความรู้ : กรณีศึกษา ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ ความรู้ : กรณีศึกษา ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ ความรู้ : กรณีศึกษา ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ

2 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้ Web board Weblog Content Management System : CMS Learning Management System : LMS Virtual Learning Environment : VLE

3 ประเภทของ Weblog เว็บบล็อกอย่างเดียว –Blogger, Gotoknow ฯลฯ เว็บบล็อกพร้อมโปรแกรม –Wordpress ฯลฯ เว็บบล็อกประเภทส่วนหนึ่งของเว็บ –Myspace, Spacelive

4 เว็บบล็อกอย่างเดียว เว็บไซต์ประเภทที่มีการทำงานเป็น เว็บบล็อก ประเภทที่เป็นเว็บบล็อก แท้ ๆ นั่นคือ เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์นั้นก็ จะทำงานในลักษณะของเว็บบล็อก อย่างเดียว ไม่มีลักษณะการ ทำงานอย่างอื่นร่วมด้วย ได้แก่ บล็อก gotoknow, learners.in.th, researchers.in.th blogger

5 Weblog สคส.

6 Gotoknow.org

7 Researchers.in.th

8 Learners.in.th

9 Blogger

10 Bloggang…pantip.com

11 KMUTNB Multi-Weblog

12 เว็บบล็อกพร้อมโปรแกรม เว็บไซต์ประเภทที่ทำงานเป็นเว็บบล็อก อย่างเดียว ไม่มีลักษณะการทำงานอย่าง อื่นเข้ามาร่วมด้วย ไม่แตกต่างไปจาก เว็บบล็อกเดี่ยวเท่าไหร่นัก เพียงแต่เป็น เว็บที่แจกโปรแกรมเว็บบล็อกให้ผู้ใช้ สามารถดาวน์โหลดไปติดตั้งทำงานเอง ได้ด้วย เรียกว่ามีทั้งแบบที่สมาชิกแล้ว ให้พื้นที่ฟรีทำเว็บบล็อก แถมโปรแกรม ไปให้ด้วยถ้าอย่างจะทำเป็นของตนเอง

13 Wordpress

14 เว็บบล็อกประเภทส่วนหนึ่งของเว็บ เว็บบล็อกที่ไม่ได้ทำงานเป็นเว็บบล็อก อย่างเดียว แต่มีส่วนเป็นบริการหนึ่ง ของเว็บประเภทเครือข่ายสังคม (social networking) นั่นคือเว็บหลักจะ เลือกใช้บริการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งด้วย หรือไม่ก็ได้

15 Space.live.com

16 Multiply Blog

17 Oknation.net

18 เทคโนโลยี CMS/LMS/VLE CMS – Joomla, Mambo, phpnuke, drupal,xoop LMS –Moodle, Atutor, Learnsqure VLE – Secondlife,

19 Joomla

20 Moodle

21 เว็บฝึกอบรม KM

22 ระบบการจัดการความรู้ด้วย Moodle

23 IMVU

24 Second Life

25 แนะนำเว็บบล็อก บล็อกฟรี http://gotoknow.org http://learners.in.th http://researchers.in.th http://www.blogger.com http://www.bloggang.com/ บล็อกฟรี พร้อมให้โปรแกรม http://www.wordpress.com

26 บทสรุป เว็บบล็อกเป็นเทคโนโลยีที่นิยมสำหรับ การจัดการความรู้ หัวใจของการจัดการความรู้คือ ความ สนใจใฝ่รู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงเทคโนโลยีจะดีเลิศเพียงใดแต่ขาด ซึ่งหัวใจของการจัดการความรู้ เทคโนโลยีนั้นก็ไม่มีความหมาย

27 วิทยากร


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ ความรู้ : กรณีศึกษา ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google