งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบรรยาย หัวข้อ “KM : เครื่องมือพัฒนาทีมงาน และองค์การ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบรรยาย หัวข้อ “KM : เครื่องมือพัฒนาทีมงาน และองค์การ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.kmi.or.th การบรรยาย หัวข้อ “KM : เครื่องมือพัฒนาทีมงาน และองค์การ”
โดย ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)

2 พื้นฐานของการจัดการความรู้ (KM)

3 เป็นแนวทาง (หนึ่ง) ในการนำ KM ไปใช้อย่างง่ายๆ ในองค์กร
“โมเดลปลาทู” เป็นแนวทาง (หนึ่ง) ในการนำ KM ไปใช้อย่างง่ายๆ ในองค์กร Knowledge Assets (KA) Knowledge Vision (KV) Knowledge Sharing (KS)

4 “หัวปลา” = เป้าหมายของการจัดการความรู้
KV Knowledge Vision (KV) . . . เป็นการตอบคำถามที่ว่า . . . ทำ KM ไปเพื่ออะไร? อะไรคือความรู้ที่ถือว่าเป็นหัวใจขององค์กร?

5 ตัวอย่าง “หัวปลา” ของ กทม.
1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ 3. การแก้ไขและบรรเทาปัญหาจราจร 4. การพัฒนาระบบการให้บริการ ณ สำนักงานเขต 5. การให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

6 “ตัวปลา” = Knowledge Sharing
Explicit Knowledge VS. Tacit Knowledge วิชาการ ทฤษฎี ปริยัติ ได้จากการสังเคราะห์ วิจัย กำหนดอยู่ในคู่มือการทำงาน ภูมิปัญญา เคล็ดวิชา ประสบการณ์ ได้จากการปฏิบัติ การใช้วิจารณญาณ เทคนิคเฉพาะตัว ลูกเล่นของแต่ละคน KM โมเดลปลาทู เน้นความรู้ที่อยู่ในคน หรือ “Tacit Knowledge” เป็นสำคัญ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่เสมอ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน

7 Paradigm Workshop by Dr. Prapon Phasukyud
ดึง Tacit Knowledge ผ่าน “เรื่องเล่า” ความสำเร็จ (เล็กๆ) Share “Success Stories” Share “Lessons Learned” Learn2gether

8

9 Knowledge Assets “หางปลา”
คือส่วนที่เป็น “คลังความรู้” ทำให้สามารถรวบรวม จัดเก็บ ความรู้ได้อย่างเป็นระบบ ช่วยให้การแพร่กระจายความรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ KA Knowledge Assets (KA)

10 บทวิเคราะห์/สังเคราะห์
ความรู้ที่ได้สามารถ “จัดเก็บ” ได้หลากหลายรูปแบบ 1 2 3 รวมเรื่องเล่า คำพูดที่เร้าใจ สรุปบทเรียน บทวิเคราะห์/สังเคราะห์ สมุดหน้าเหลือง (ทำเนียบผู้รู้) ประเด็น คำแนะนำ - Story - Case - Tips + + เบอร์โทรติดต่อ เคล็ดวิชา หลักวิชา ผู้เชี่ยวชาญ

11 ตัวอย่าง “คลังความรู้” ของ กฟผ.

12 เลือกชื่อบล็อกได้ตามที่ต้องการ http://YourBlog.gotoknow.org
ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และจัดเก็บความรู้ ผ่านระบบ ICT เลือกชื่อบล็อกได้ตามที่ต้องการ

13 รูปเจ้าของบล็อก ชื่อบล็อก ชื่อบันทึก
ชื่อบันทึก

14

15

16

17

18 ความเข้าใจเรื่อง KM ไม่ต่างอะไรจาก “ตาบอดคลำช้าง”
. . . ขึ้นอยู่กับว่าจับไปถูกส่วนไหน?

19 จัดการความรู้ ที่อยู่ในคน
ส่วนที่ 1 จัดการความรู้ ที่อยู่ในกระดาษ (ระบบ) ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 2 จัดการความรู้ ที่อยู่ในเครือข่าย จัดการความรู้ ที่อยู่ในคน

20 รู้ได้อย่างไรว่า KM “ที่ใช้” เป็น “ของแท้” หรือไม่?
KM “ของแท้” ต้อง ไม่ใช่ แค่ “ทำ (กิจกรรม) KM” แต่ต้องเป็น “การใช้ (เครื่องมือ) KM” ในระหว่างการทำงาน เป็น KM ที่ “เนียนอยู่ในเนื้องาน” ไม่ใช่ กิจกรรม KM ที่มาเพิ่มภาระให้กับคนทำงาน

21 รู้ได้อย่างไรว่า KM “ที่ใช้” เป็น “ของแท้” หรือไม่?
จนสามารถสร้างการ “เปลี่ยนผ่าน” ทางด้านความคิด จิตสำนึก และการรับรู้ ของคนทำงาน


ดาวน์โหลด ppt การบรรยาย หัวข้อ “KM : เครื่องมือพัฒนาทีมงาน และองค์การ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google