งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตำรวจภูธรภาค 7 กับการนำ Mambo มาใช้พัฒนาเว็บไซต์ของสถานีตำรวจในสังกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตำรวจภูธรภาค 7 กับการนำ Mambo มาใช้พัฒนาเว็บไซต์ของสถานีตำรวจในสังกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตำรวจภูธรภาค 7 กับการนำ Mambo มาใช้พัฒนาเว็บไซต์ของสถานีตำรวจในสังกัด
โดย พ.ต.ท.สุพมาส บัวลาด รองผู้กำกับการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรภาค 7

2 เทคนิคในการพัฒนาเว็บไซต์ให้กับสถานีตำรวจ
สถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 มีจำนวนทั้งหมด 104 แห่ง ทำอย่างไรจึงจะให้มีเว็บไซต์เป็นของตนเองได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และเสียค่าใช้จ่ายในการพัฒนาให้น้อยที่สุด บุคลากรในสถานีตำรวจไม่มีความชำนาญในการจัดทำเว็บไซต์ ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเขียนโปรแกรมไม่เป็น

3 เทคนิคในการพัฒนาเว็บไซต์ให้กับสถานีตำรวจ
Open Source Content Management System (CMS) เป็นหนทางหนึ่งในการแก้ปัญหา

4 เทคนิคในการพัฒนาเว็บไซต์ให้กับสถานีตำรวจ
Open Source Content Management System (CMS) เป็นหนทางหนึ่งในการแก้ปัญหา พัฒนาเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม บุคลากรมีความรู้เพียงแค่สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น word processing ฯลฯ สามารถใช้โปรแกรม CMS จัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานของตนเองได้

5 เทคนิคในการพัฒนาเว็บไซต์ให้กับสถานีตำรวจ
โปรแกรม CMS ที่ ตำรวจภูธรภาค 7 เลือกใช้คือ Membo โดยมีเทคนิคในการพัฒนาดังนี้ จัดหา Computer Server สำหรับรองรับเป็น Web Server ให้กับทุกหน่วยงานในสังกัด จัดทำการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Membo ให้แก่ข้าราชการตำรวจ จากทุกสถานีตำรวจ ทำการติดตั้ง Website ของทุกสถานีตำรวจ (โดยผู้ดูแลระบบจากส่วนกลาง)

6 เทคนิคในการพัฒนาเว็บไซต์ให้กับสถานีตำรวจ
ตำรวจภูธรภาค 7 (ส่วนกลาง) แจ้ง URL และ User Name ,Password ให้แก่สถานีตำรวจทราบ เพื่อทำการ Upload Template หรือขอมูลต่างๆ เพื่อให้แสดงผลบนเว็บไซต์

7 ตำรวจภูธรภาค 7 http://www.police7.go.th
ตำรวจภูธรภาค 7

8 เทคนิคในการพัฒนาเว็บไซต์ให้กับสถานีตำรวจ

9 เทคนิคในการพัฒนาเว็บไซต์ให้กับสถานีตำรวจ

10 เทคนิคในการพัฒนาเว็บไซต์ให้กับสถานีตำรวจ

11 เทคนิคในการพัฒนาเว็บไซต์ให้กับสถานีตำรวจ


ดาวน์โหลด ppt ตำรวจภูธรภาค 7 กับการนำ Mambo มาใช้พัฒนาเว็บไซต์ของสถานีตำรวจในสังกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google