งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนมีนาคม 2552 www.price.moc.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนมีนาคม 2552 www.price.moc.go.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนมีนาคม 2552 www.price.moc.go.th

2 ประเทศธค.51มค.52กพ.52 ไทย0.4-0.4-0.1 มาเลเซีย4.43.93.7 ฟิลิปปินส์8.07.17.3 อินโดนีเซีย11.19.28.6 สิงคโปร์4.32.91.9 จีน1.21.0-1.6 ไต้หวัน1.21.5-1.3 เวียดนาม19.917.514.8 สหรัฐอเมริกา0.10.00.2 อัตราเงินเฟ้อของประเทศต่าง ๆ www.price.moc.go.th

3 อัตราเงินเฟ้อของประเทศต่าง ๆ กพ.52

4 ราคาน้ำมันดิบดูไบ และน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ เดือน มกราคม 2551 – มีนาคม 2552 www.price.moc.go.th

5 ราคาน้ำมันเบนซิน 95 / ดีเซล ภายในประเทศ เดือน มกราคม 2551 – มีนาคม 2552 www.price.moc.go.th

6 อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์) ณ 31 มี. ค. 52

7 เดือน/ปีบาท/ดอลลาร์เดือน/ปีบาท/ดอลลาร์เดือน/ปีบาท/ดอลลาร์ 15 ก.พ. 255132.606615 ก.ค. 255133.458415 ม.ค. 255234.8656 29 ก.พ. 255131.850630 ก.ค. 255133.446030 ม.ค. 255234.8843 14 มี.ค. 255131.391415 ส.ค. 255133.735216 ก.พ. 255235.1158 31 มี.ค. 255131.460329 ส.ค. 255134.117727 ก.พ. 255236.0020 16 เม.ย. 255131.534815 ก.ย. 255134.511416 มี.ค. 255235.8459 30 เม.ย. 255131.698330 ก.ย. 255134.001831 มี.ค. 255235.6629 15 พ.ค. 255132.368315 ต.ค. 255134.0609 30 พ.ค. 255132.401731 ต.ค. 255134.9259 16 มิ.ย. 255133.219917 พ.ย. 255134.9509 30 มิ.ย. 255133.483728 พ.ย. 255135.3802 15 ธ.ค. 255134.8657 29 ธ.ค. 255134.9910 อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์)

8 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป Headline Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index www.price.moc.go.th

9 เดือนมีนาคม 2552 เท่ากับ 103.6 มีค.52 / กพ.52 สูงขึ้นร้อยละ 0.5 มีค.52 / มีค.51 ลดลงร้อยละ 0.2 ( มค.-มีค.52)/(มค.-มีค.51) ลดลงร้อยละ 0.3 กพ.52 103.1 1.0 -0.1 -0.3 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ www.price.moc.go.th

10 มีค.52/กพ.52 สูงขึ้นร้อยละ 0.5 สูงขึ้นร้อยละ 0.7 o สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่  ผักสด (ผักคะน้า ผักกาดขาว ผักชี ผักบุ้ง ต้นหอม มะนาว  ผลไม้สด (ส้มเขียวหวาน กล้วย สับปะรด แอ๊ปเปิ้ล มะละกอ)  เนื้อสุกร  ปลาและสัตว์น้ำ  สินค้าราคาลดลง ได้แก่  น้ำมันพืช  ซอสพริก  น้ำปลา สูงขึ้นร้อยละ 0.4 o สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่  น้ำมันเชื้อเพลิง  ค่าของใช้ส่วนบุคคล (สบู่ ยาสีฟัน แชมพูสระผม ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ใบมีดโกน) o สินค้าราคาลดลง ได้แก่  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม)  วัสดุก่อสร้าง หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม www.price.moc.go.th

11 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ มีค.52 ดัชนี ดัชนี (2550 = 100) อัตรา (%) www.price.moc.go.th เทียบเดือนที่ผ่านมา

12 มีค.52/มีค.51 ลดลงร้อยละ 0.2 สูงขึ้นร้อยละ 9.3 o สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่  ข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง  ผักและผลไม้  ผลิตภัณฑ์น้ำตาล  อาหารสำเร็จรูป สินค้าราคาลดลง ได้แก่  ไข่ไก่  เนื้อสัตว์  เครื่องปรุงอาหาร หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 6.5 o สินค้าราคาลดลง ได้แก่  น้ำมันเชื้อเพลิง  ค่าโดยสารสาธารณะ  ค่ากระแสไฟฟ้า  ค่าน้ำประปา  ค่าบริการการสื่อสาร o สินค้าราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่  ค่าของใช้ส่วนบุคคล (สบู่ แชมพู แปรงสีฟัน) www.price.moc.go.th

13 อัตรา (%) www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ มีค.52 เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน

14 .. สูงขึ้นร้อยละ 10.0 ลดลงร้อยละ 6.9 หมวดอาหารและ เครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม มค.-มีค.52 / มค.-มีค.51 ลดลงร้อยละ 0.3 www.price.moc.go.th

15 อัตรา (%) www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ มีค.52 เทียบเฉลี่ยระยะเดียวกันปีก่อน

16 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือนมีนาคม 2552 เท่ากับ 102.8 มีค.52 / กพ.52 ไม่เปลี่ยนแปลง มีค.52 / มีค.51 สูงขึ้นร้อยละ 1.5 www.price.moc.go.th ( มค.-มีค.52)/(มค.-มีค.51) สูงขึ้นร้อยละ 1.7 กพ.52 102.8 0.4 1.8 1.7

17 ดัชนี (2550 = 100) อัตรา (%) www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ มีค.52 เทียบเดือนที่ผ่านมา

18 อัตรา (%) www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ มีค.52 เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน

19 อัตรา (%) www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ มีค.52 เทียบเฉลี่ยระยะเดียวกันปีก่อน

20  เว็บไซต์ www.price.moc.go.th www.price.moc.go.th  โทรสายด่วนสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ 0 2507 7000 0 2507 7000  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 0 2507 5793  ชมการถ่ายทอดแถลงข่าวดัชนีราคา www.price.moc.go.th ห้วข้อชมการถ่ายทอดสด www.price.moc.go.th ห้วข้อชมการถ่ายทอดสดwww.price.moc.go.th


ดาวน์โหลด ppt นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนมีนาคม 2552 www.price.moc.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google