งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนธันวาคม 2549และปี 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนธันวาคม 2549และปี 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนธันวาคม 2549และปี 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

2 ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป Headline Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation

3 เดือน ธันวาคม 2549 เท่ากับ 115.3 ธ.ค.49 / พ.ย.49 ลดลงร้อยละ 0.1 ธ.ค.49 / ธ.ค.48 สูงขึ้นร้อยละ 3.5 ดัชนีราคา ผู้บริโภค ทั่วไปของประเทศ ปี 2549 /ปี 2548 สูงขึ้นร้อยละ 4.7

4 ธ.ค.49 / พ.ย.49 ลดลงร้อยละ 0.1 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ลดลง ร้อยละ 0.4   สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - ผักสดและผลไม้ - เนื้อสุกร หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ลดลง ร้อยละ 0.4   สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - ผักสดและผลไม้ - เนื้อสุกร หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 0.1   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - - น้ำมันเชื้อเพลิง - - ค่าโดยสารเครื่องบิน - - ยาสูบ (บุหรี่)   สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - ค่าโดยสารสาธารณะ หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 0.1   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - - น้ำมันเชื้อเพลิง - - ค่าโดยสารเครื่องบิน - - ยาสูบ (บุหรี่)   สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - ค่าโดยสารสาธารณะ

5 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนธันวาคม 2549

6 ธ.ค.49 / ธ.ค.48 สูงขึ้นร้อยละ 3.5 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 6.0   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ข้าวสารเหนียว - ผักสดและผลไม้ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 6.0   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ข้าวสารเหนียว - ผักสดและผลไม้ หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 1.9   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ค่าโดยสารสาธารณะ - น้ำมันเชื้อเพลิง - ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 1.9   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ค่าโดยสารสาธารณะ - น้ำมันเชื้อเพลิง - ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

7 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนธันวาคม 2549

8 ปี 2549 / ปี 2548 สูงขึ้นร้อยละ 4.7 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 4.6   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ผักสดและผลไม้ - น้ำตาลทราย - น้ำอัดลม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 4.6   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ผักสดและผลไม้ - น้ำตาลทราย - น้ำอัดลม หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 4.6   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - น้ำมันเชื้อเพลิง - - ค่าโดยสารสาธารณะ - - ค่ากระแสไฟฟ้า หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 4.6   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - น้ำมันเชื้อเพลิง - - ค่าโดยสารสาธารณะ - - ค่ากระแสไฟฟ้า

9 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศปี 2549 / ปี 2548

10 เดือน ธันวาคม 2549 เท่ากับ 105.0 ธ.ค.49 / พ.ย.49 ไม่เปลี่ยนแปลง ธ.ค.49 / ธ.ค.48 สูงขึ้นร้อยละ 1.5 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ ปี 2549 / ปี 2548 สูงขึ้นร้อยละ 2.3

11 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือนธันวาคม 2549

12

13

14   เว็บไซต์ ชื่อ www.price.moc.go.th   โทรสายด่วนสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ 0 2507 7000   ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 0 2507 5793   ชมการถ่ายทอดแถลงข่าวดัชนีราคา ที่ www.price.moc.go.th หัวข้อชมการถ่ายทอด

15 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ปี 2547 - 2549

16


ดาวน์โหลด ppt แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนธันวาคม 2549และปี 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google