งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนเมษายน 2550 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนเมษายน 2550 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนเมษายน 2550 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

2 ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป Headline Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation

3 เดือน เมษายน 2550 เท่ากับ 116.4 เม.ย.50 / มี.ค.50 สูงขึ้นร้อยละ 1.0 เม.ย.50 / เม.ย.49 สูงขึ้นร้อยละ 1.8 ดัชนีราคา ผู้บริโภค ทั่วไปของประเทศ

4 เม.ย.50 / มี.ค.50 สูงขึ้นร้อยละ 1.0 เม.ย.50 / มี.ค.50 สูงขึ้นร้อยละ 1.0 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 1.5   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ผักสด (ผักชี มะนาว คะน้า ต้นหอม) - ผลไม้ (ส้มเขียวหวาน) - เนื้อสุกร - ไก่สด - ไก่ย่าง หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 1.5   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ผักสด (ผักชี มะนาว คะน้า ต้นหอม) - ผลไม้ (ส้มเขียวหวาน) - เนื้อสุกร - ไก่สด - ไก่ย่าง หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 0.6   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - - น้ำมันเชื้อเพลิง หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 0.6   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - - น้ำมันเชื้อเพลิง

5 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนเมษายน 2550

6 เม.ย.50 / เม.ย.49 สูงขึ้นร้อยละ 1.8 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 3.3   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ข้าวสารเหนียว - ผักสดและผลไม้ - เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (น้ำอัดลม) - เครื่องประกอบอาหาร (น้ำมันพืช) หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 3.3   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ข้าวสารเหนียว - ผักสดและผลไม้ - เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (น้ำอัดลม) - เครื่องประกอบอาหาร (น้ำมันพืช) หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.9   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ค่าโดยสารสาธารณะ - ค่ากระแสไฟฟ้า - ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (สบู่ถูตัว ผ้าอนามัย) - ของใช้สำหรับทำความสะอาด (ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม) หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.9   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ค่าโดยสารสาธารณะ - ค่ากระแสไฟฟ้า - ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (สบู่ถูตัว ผ้าอนามัย) - ของใช้สำหรับทำความสะอาด (ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม)

7 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนเมษายน 2550

8 เดือน เมษายน 2550 เท่ากับ 105.4 เม.ย.50 / มี.ค.50 สูงขึ้นร้อยละ 0.2 เม.ย.50 / เม.ย.49 สูงขึ้นร้อยละ 1.2 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ

9 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือนเมษายน 2550

10

11   เว็บไซต์ ชื่อ www.price.moc.go.th   โทรสายด่วนสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ 0 2507 7000   ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 0 2507 5793   ชมการถ่ายทอดแถลงข่าวดัชนีราคา ที่ www.price.moc.go.th หัวข้อชมการถ่ายทอด


ดาวน์โหลด ppt แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนเมษายน 2550 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google