งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ONE VISION, ONE IDENTITY, ONE COMMUNITY

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ONE VISION, ONE IDENTITY, ONE COMMUNITY"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ONE VISION, ONE IDENTITY, ONE COMMUNITY
มาตรฐานสินค้า บนเส้นทางสู่ AEC งานสัมมนา “อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน” วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ONE VISION, ONE IDENTITY, ONE COMMUNITY

2 หัวข้อนำเสนอ Ambitions Expectations Challenges A E C

3 AMBITIONS

4 ด้านมาตรฐานและการรับรอง
EXPECTATIONS (1) ลดภาษี ลดมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี การอำนวยความสะดวกทางการค้า มาตรฐานและการรับรอง เป้าหมาย AEC (Free Flow of Goods) ลดอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT) ที่เกิดจากการที่แต่ละประเทศมี มาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบและรับรอง ที่แตกต่างกัน เป้าหมาย ด้านมาตรฐานและการรับรอง

5 กระบวนการตรวจสอบและรับรอง
EXPECTATIONS (2) มาตรฐาน กฎระเบียบ ทางเทคนิค กระบวนการตรวจสอบและรับรอง HARMONIZATION: การปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/แนวทางที่สากลยอมรับ

6 EXPECTATIONS (3) การปรับมาตรฐาน/กฎระเบียบทางเทคนิค
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | ผลิตภัณฑ์ยาง | ยานยนต์และชิ้นส่วน | อาหารแปรรูป การทำความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | ยา | ยานยนต์และชิ้นส่วน | อาหารแปรรูป การทำ Single Regulatory Regime ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องสำอาง | เครื่องมือแพทย์ | ยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

7 CHALLENGES ระดับความพร้อมของประเทศ
กรอบกฎหมาย/กฎระเบียบ – ทำให้กฎระเบียบต่างๆ ของไทยสอดคล้องกับข้อกำหนด/ความตกลงของอาเซียน โครงสร้างพื้นฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง –หน่วยตรวจสอบและรับรอง บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ

8 ONE VISION, ONE IDENTITY, ONE COMMUNITY
ขอบคุณค่ะ Terima Kasih (Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapore) Or kun (Cambodia) Jae zu tin bar tae (Myanmar) Kop jai (Laos) Salamat Po (Philippines) Cam On (Viet Nam) ONE VISION, ONE IDENTITY, ONE COMMUNITY


ดาวน์โหลด ppt ONE VISION, ONE IDENTITY, ONE COMMUNITY

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google