งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. กำหนดให้จุด F เป็นจุดโฟกัสของรูปพาราโบรา ( Focus of parabora) 2. หาจุด B โดยระยะ EB = 0.30 EG จุดเรียกว่า “Corrected entrance point” ลากเส้น BF 3. ใช้จุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. กำหนดให้จุด F เป็นจุดโฟกัสของรูปพาราโบรา ( Focus of parabora) 2. หาจุด B โดยระยะ EB = 0.30 EG จุดเรียกว่า “Corrected entrance point” ลากเส้น BF 3. ใช้จุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. กำหนดให้จุด F เป็นจุดโฟกัสของรูปพาราโบรา ( Focus of parabora) 2. หาจุด B โดยระยะ EB = 0.30 EG จุดเรียกว่า “Corrected entrance point” ลากเส้น BF 3. ใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลาง รัศมี = BF ลากส่วนโค้ง FH โดย จุด H อยู่บนเส้นที่ลากต่อมาจาก GE 4. ลากเส้น HD ตั้งฉากกับกับเส้น AF ที่ต่อมาถึงจุด D และเส้น HD เรียก เส้น Directrix 5. To locate any point P ( X, Y ), draw vertical line PQ at any distance X from F (Focus point). Take F as center, radius QD draw arc to cut vertical line in P ( Every point on the parabola is equidistant form the focus and the directrix ) 6. Join any point to get the base parabola. The top flow line must start from E and the short reverse curve from E perpendicular to the U/S face AE are drawn. It is sketched free hand and meets tangentially the parabola,the flow line this portion would be subject to final adjustment while drawing the flow net.

2 1. Take BE = 0.30 GE 2.Join BF 3.B as center, radius as BF draw arc FH 4.Extend GE horizontal intersect are FH at H 5.Draw DH to AF, take FV = VD 6.F is locus of parabola also HD is directrix 7.Use F is focus and HD directrix the same radius intersect at P0, P 1, P2,…Pn and then draw smooth curve joint this point 8.Measure FK =  a + a 9.From graph ( Figure 1) find valve of when know  10.It can find “a” and point C is correction point at downstream face

3 Figure 1 VS 

4


ดาวน์โหลด ppt 1. กำหนดให้จุด F เป็นจุดโฟกัสของรูปพาราโบรา ( Focus of parabora) 2. หาจุด B โดยระยะ EB = 0.30 EG จุดเรียกว่า “Corrected entrance point” ลากเส้น BF 3. ใช้จุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google