งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติส่วนบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติส่วนบุคคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติส่วนบุคคล

2 นางสาวสุภาภรณ์ จุลมัญลิก

3 ที่อยู่ 25/28/ หมู่3 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ วัตถุประสงค์: เพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช่ในการฝึกงานซึ่งเป็นสถานการณ์การทำงานจริง

4 ข้อมูลส่วนบุคคล วันเกิด : วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2536 เพศ : หญิง
วันเกิด : วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2536 เพศ : หญิง สถานภาพ : โสด น้ำหนัก : 44 กิโลกรัม ส่วนสูง : 154 เซนติเมตร ศาสนา : พุทธ สัญชาติ : ไทย

5 ประวัติการศึกษา 2522-ปัจจุบัน : กำลังศึกษา ปวช. คอมพิวเตอร์ วิทยาลัย พณิชยการเชตุพน 2551 : มัธยมตอนต้น โรงเรียน ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

6


ดาวน์โหลด ppt ประวัติส่วนบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google