งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551 Darunee Phosri :290251.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551 Darunee Phosri :290251."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551 Darunee Phosri :290251

2 อัตราต่อแสนปชก

3 เปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก ปี 2550กับมัธยฐาน 5 ปี (2545-2549) จำแนกเดือน (ข้อมูล ณ 20 กพ 51) อัตราต่อแสนปชก

4 *** หมายเหตุ ข้อมูล รายงานโรคเร่งด่วน E2 จาก สำนักระบาดวิทยา *** แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออกแยกรายเดือน ปี 2551 ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551

5 เปรียบเทียบสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดนครปฐม กับประเทศไทยแยกรายเดือน ประเทศ ไทย จังหวัด นครปฐม

6 แนวโน้มอัตราป่วยต่อแสน ด้วยโรคไข้เลือดออก แหล่งที่มา : รง 506/507 งานระบาดวิทยา ข้อมูล ณ 25 กพ 50 ปี 50 มีอัตราป่วย สะสม 9.60 อัตราป่วยต่อ แสนปชก

7 อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามอำเภอ(ข้อมูล ณ 25 กพ 51) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

8 แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม (ณ 28 กพ51)

9 อำเภอตำบลหมู่ที่ JANFEB 1. เมืองนครปฐม ดอนยาย หอม 0316 2. เมืองนครปฐม หนองงู เหลือม 0721 3. เมืองนครปฐม พระปฐม เจดีย์ 4411 4. เมืองนครปฐมสวนป่าน 0111 5. นครชัยศรีบางพระ 0122 6. นครชัยศรีบางแก้วฟ้า 0421 7. ดอนตูมลำเหย 1332 8. ดอนตูมลำเหย 0111 9. ดอนตูมลำเหย 1211 10. ดอนตูมดอนพุทรา 0511 11. บางเลนบางเลน 0854 12. สามพรานยายชา 0111

10

11

12

13 สรุปการระบาด ที่สำคัญ เดือน กพ 2551

14 ข้อมูล ทั่วไป ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 19 ปี เป็นนักเรียนโรงเรียนโสดศึกษา เข้าเรียนที่ โรงเรียนแห่งนี้ตั้งแต่อายุ 7 ปี ไม่ทราบ ประวัติการได้รับ Vaccine ผู้ป่วยชอบเล่นน้ำที่สระของโรงเรียน ซึ่ง ทางอาจารย์จะห้ามไม่ให้เล่นเพราะเป็นสระ น้ำนิ่ง ไม่สะอาด การนอน ผู้ป่วยจะนอนใน ห้องพักที่จะมีเพื่อนร่วมห้องจำนวน ประมาณ 30-40 คน ผู้ป่วยปอดบวมเสียชีวิต

15

16 ประวัติการเจ็บป่วย

17 การเสียชีวิตผิดปกติของ ผู้ป่วย Pneumonia

18 HOST Environment Agent  ผู้ป่วยสุขภาพ แข็งแรง แต่มีน้ำมูกไหลช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา  บริเวณโรงเรียน หอพัก สะอาด แต่มีแหล่งน้ำที่ผู้ป่วยลง เล่นน้ำไม่สะอาด -Naegleria fowleri - Acanthamoeb a - ????

19 การระบาด ของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ณ สถานศึกษาแห่งหนึ่ง ในอำเภอสามพราน ช่วงวันที่ 16-27 กุมภาพันธ์ 2551 วันที่ 12 – 21 กุมภาพันธ์ 2551 ผู้ป่วย สะสมจำนวน 51 ราย แยกเป็น ชาย 17 คน หญิง 34 คน เป็น ผู้ป่วยใน 10 ราย ตรวจ Rapid test 39 คน ผล Positive Flu A 2 คน และยังพบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

20

21 http://nptho.moph.go.th/

22 Darunee Phosri :020351


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551 Darunee Phosri :290251.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google