งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการฝึกงาน โรงพยาบาลพังงา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการฝึกงาน โรงพยาบาลพังงา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการฝึกงาน โรงพยาบาลพังงา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
โดย นส.ศีรณา นักสร้าง รหัส

2 Content บทนำ รายละเอียดหน่วยงานที่เข้ารับการฝึกงาน
รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย สรุปการฝึกงาน ภาพบรรยากาศการฝึกงาน บการฝึกงาน

3 บทนำ วัตถุประสงค์ของการฝึกงาน เสริมสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
เสริมสร้างความมั่นใจในความรู้ความสามารถ เสริมสร้างพัฒนาการการอยู่ร่วมกันในสังคม

4 บทนำ ช่วงเวลาในการฝึกงาน : วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ ถึง 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ ผู้ควบคุมในการฝึกงาน : นางมรกต อินเจือ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำ โรงพยาบาลพังงา

5 บทนำ ที่ตั้ง : โทรศัพท์ : E-mail : ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลพังงา
436 ตำบล ท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โทรศัพท์ : (076) , (076)

6 รายละเอียดของหน่วยงานที่เข้ารับการฝึกงาน
ประวัติ เริ่มก่อตั้งในปี พศ. 2496 พศ ได้เริ่มเปิดดำเนินการรักษาพยาบาลเป็นการภายในตั้งแต่เดือนพฤษภาคม โดยมีนายแพทย์วุทธิ โพธิสุนทร เป็นผู้อำนวยการ พศ.2501 และได้ทำพิธีเปิดและฉลองโรงพยาบาล อย่างเป็นทางการใน วันที่ 11 เมษายน 2501 โดยมีนายวิรัช โรจนวงศ์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล

7 รายละเอียดของหน่วยงานที่เข้ารับการฝึกงาน
วิสัยทัศน์ เป็นโรงพยาบาลสร้างเสริม สุขภาพที่เป็นเลิศด้านบริการทาง การแพทย์โดยประชาชนเป็นเจ้าของ

8 รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย
ออกแบบและพัฒนาเวปไซต์โรงพยาบาลพังงา ออกซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ตามตึกภายในโรงพยาบาลพังงา เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานซ่อมต่างๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ศึกษาเรื่องระบบ HOMC ที่ใช้เก็บฐานข้อมูลของโรงพยาบาลพังงา

9 ผลงานเวปไซต์

10 สรุปการฝึกงาน ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน :
ได้นำความรู้จากที่ศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้ความรู้เรื่องการซ่อมคอมพิวเตอร์แบบพื้นฐานอย่างมาก ได้ความรู้เรื่องระบบการสื่อสารและเครือข่ายอินเตอร์เนตเพิ่มเติมจากที่เรียนมา ได้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานของฝ่ายต่างๆในระบบ HOMC ได้สานสัมพันธไมตรีจากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานเป็นการเรียนรู้ระบบของ การทำงาน ได้ทราบถึงข้อบกพร่องของตนเองในความรู้ต่างๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จากที่ไม่ เคยทราบมาก่อน ได้ฝึกระเบียบวินัยในตนเอง เกิดความรับผิดชอบมากขึ้น

11 สรุปการฝึกงาน ปัญหาและอุปสรรค :
ขาดความรู้ความชำนาญในด้าน Hardware จึงทำให้เสียเวลาไปตรงจุดนี้เพื่อศึกษา การออกแบบเวปไซต์ในช่วงระยะแรกยังไม่ตรงตามความต้องการจึงต้องมีการ แก้ไขหลายครั้ง ข้อเสนอแนะ : ก่อนการฝึกงานนักศึกษาควรเตรียมความพร้อม ศึกษาความรู้ที่มีประโยชน์ในการ ฝึกงาน ควรศึกษารายละเอียดของสถานที่ฝึกงานให้ดีเพื่อประกอบการตัดสินใจ

12 ภาพบรรยากาศการฝึกงาน

13 ภาพบรรยากาศการฝึกงาน

14 ภาพบรรยากาศการฝึกงาน

15 ภาพบรรยากาศการฝึกงาน

16 Question ?

17 THE END Thank you for attention.


ดาวน์โหลด ppt รายงานการฝึกงาน โรงพยาบาลพังงา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google