งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SS Success Stories’52 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด อุทัยธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SS Success Stories’52 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด อุทัยธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SS Success Stories’52 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด อุทัยธานี

2 TOTAL SOLUTION PABXPABX (Private Automatic Branch Exchange) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ( ศาลากลางจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ( ศาลากลางจังหวัด ) อบต. ดงขวาง SS Success Stories’52 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด อุทัยธานี Optical Network + Internet + Web Hosing สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี Line Control LED Display สำนักงานเทศบาลบ้านไร่

3 TOTAL SOLUTION (cont.) DDN :DDN : Digital Data Network ธกส. สาขาทุ่งนา อ. หนองฉาง เปลี่ยนจาก UIH SS Success Stories’52 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด อุทัยธานี

4 Mini DSLAM TDMA หนองขุย SS Success Stories’52 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด อุทัยธานี WireLess แทน OFC

5 โครงการ “ ภูมิภาครวม ใจขาย ” SS Success Stories’52 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด อุทัยธานี ว-ด-ปว-ด-ป ชื่อ กิจกรรม เป้า หมา ย ทำ ไ ด้ รางวัลที่ ได้รับ 30-31 พ. ค.52 ชมพูเดือด 4044 27 มิ. ย.52 ภูมิภาครวมใจ ขาย 40 8-9 ส. ค.52 ฟ้ารวมใจ 7194 รองชนะเลิศ อันดับ รองชนะเลิศ อันดับ 2 10-11 ต. ค.52 ทีโอที รวมพลัง 7190 รองชนะเลิศ อันดับ รองชนะเลิศ อันดับ 1 28-29 พ. ย.52 ทีโอที รวมพลัง 2 8098 19-20 ธ. ค.52 ภ.3 รวมใจขายส่ง ท้ายปี 52 4867 กับความภูมิใจของเรา

6 SS Success Stories’52 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด อุทัยธานี

7 Activities Activities’52 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด อุทัยธานี TYC:TOT Young club TYC:TOT Young club’52

8 Activities Activities’52 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด อุทัยธานี TYC:TOT Young club TYC:TOT Young club’52

9 Activities Activities’52 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด อุทัยธานี TYC:TOT Young club TYC:TOT Young club’52

10 Activities Activities’52 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด อุทัยธานี TYC:TOT Young club TYC:TOT Young club’52

11 Activities Activities’52 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด อุทัยธานี สัมมนา อบต. และ เทศบาล สัมมนา อบต. และ เทศบาล ’52

12 Activities Activities’52 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด อุทัยธานี สัมมนา อบต. และ เทศบาล สัมมนา อบต. และ เทศบาล ’52

13 Activities Activities’52 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด อุทัยธานี สัมมนา อบต. และ เทศบาล สัมมนา อบต. และ เทศบาล ’52

14 Activities Activities’52 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด อุทัยธานี จังหวัด + อบจ. สัญจร จังหวัด + อบจ. สัญจร ’52

15 Activities Activities’52 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด อุทัยธานี มอบทุนและอุปกรณ์กีฬา และจัด กิจกรรมกับเด็ก ๆ โรงเรียนบ้าน คลองชะนี มอบทุนและอุปกรณ์กีฬา และจัด กิจกรรมกับเด็ก ๆ โรงเรียนบ้าน คลองชะนี ’52

16 Activities Activities’52 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด อุทัยธานี มอบทุนฯ โรงเรียนบ้าน คลองชะนี มอบทุนฯ โรงเรียนบ้าน คลองชะนี ’52

17 Activities Activities’52 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด อุทัยธานี มอบทุนฯ โรงเรียนบ้าน คลองชะนี มอบทุนฯ โรงเรียนบ้าน คลองชะนี ’52

18 Activities Activities’52 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด อุทัยธานี ประชุม วางแผน ติดตามงาน Meeting ผจ. ทุกวัน พุธ

19 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด อุทัยธานี กำลังใจของ พวกเรา

20 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด อุทัยธานี กำลังใจของ พวกเรา

21 “MC รวมของ จังหวัด อุทัยธานี ” SS Success Stories’52 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด อุทัยธานี กับความภูมิใจของเรา อันดับ

22 ผลการปฏิบัติงาน มกราคม 2553 ผลการปฏิบัติงาน มกราคม 2553 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด อุทัยธานี อบต. วังหิน อบต. วังหิน – LLi 1 Mbps (P/E) – Web Hosing – Panda Antivirus อบต. บ้านไร่ อบต. บ้านไร่ – PABX – Panda Antivirus 9 e-Code / License

23 ผลการปฏิบัติงาน มกราคม 2553 ผลการปฏิบัติงาน มกราคม 2553 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด อุทัยธานี วังหินไร่ส้ม วังหินไร่ส้ม – เงินอุดหนุนจำนวน 110,210.- บาท

24 ปัจจุบัน กำลังเร่งดำเนินการ ปัจจุบัน กำลังเร่งดำเนินการ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด อุทัยธานี อบต. เกาะเทโพ อบต. เกาะเทโพ – PABX อนุมัติปลายเดือน ก. พ. 53 เทศบาลหาดทนง เทศบาลหาดทนง – miniDSLAM (TelePhone+Net) – เงินอุดหนุนจำนวน 300,000.- เข้า สภาฯ 23 นี้

25 ปัจจุบัน กำลังเร่งดำเนินการ ปัจจุบัน กำลังเร่งดำเนินการ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุทัยธานี อบต. หนองไผ่ อบต. หนองไผ่ – miniDSLAM (TelePhone+Net) สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี – TOT e-Conference กองบังคับการฯจังหวัด อุทัยธานี กองบังคับการฯจังหวัด อุทัยธานี – TOT e-Conference

26 ปัจจุบัน กำลังเร่งดำเนินการ ปัจจุบัน กำลังเร่งดำเนินการ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด อุทัยธานี ธ. กรุงไทย ธ. กรุงไทย – PABX โรงแรมห้วยขาแข้งฯ โรงแรมห้วยขาแข้งฯ – WiFi โรงพยาบาลอุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานี – Metro Lan 2 M

27 ปัจจุบัน กำลังเร่งดำเนินการ ปัจจุบัน กำลังเร่งดำเนินการ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด อุทัยธานี เทศบาลเมืองการุ้ง เทศบาลเมืองการุ้ง – Total Solution @ 2.6 ล้านบาท ครบรอบปี ทีโอที 24 ก. พ.53 ครบรอบปี ทีโอที 24 ก. พ.53 กาชาด 12-21 มีนาคม 2553 กาชาด 12-21 มีนาคม 2553

28 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด อุทัยธานี ขอมอบความสุข เนื่องใน วันวาเลนไทน์ แด่ ผู้จัดการส่วน ภรณี กิตติรัตน์ ส่วนคนสวยของ การตลาด การขาย

29 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด อุทัยธานี ขอมอบความสุข เนื่องใน วันวาเลนไทน์ แด่ ทีมขาย - ชาย

30 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด อุทัยธานี ขอมอบความสุข เนื่องใน วันวาเลนไทน์ แด่ ทีมขาย - หญิง

31 ทีโอที รักคุณ “ ช่างฉับไว บริการ ทันใจ “

32 ทีโอที รักคุณ “ ยิ้มสดใส เต็มใจ บริการ “

33


ดาวน์โหลด ppt SS Success Stories’52 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด อุทัยธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google