งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์การขายและลูกค้าสัมพันธ์ เดือน ตุลาคม 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์การขายและลูกค้าสัมพันธ์ เดือน ตุลาคม 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์การขายและลูกค้าสัมพันธ์ เดือน ตุลาคม 2556

2 Leased Line Internet เป้าหมาย ทำได้ คงเหลือ 13 9 4 ที่ รายการ ความเร็ว
รายเดือน การดำเนินการ Product ใช้ต่อเนื่อง 10 อบต.นาโบสถ์ 10/10 Mbps 6,600 นำเสนอโครงการ/รอการตัดสินใจ ADSL/ Easy Log 11 วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง 20/20 Mbps 26,600 FTTx 12 โรงเรียนตากพิทยาคม FTTx/ Easy Log 13 บริษัทฟอร์ด สาขาตาก 14 บริษัทฟอร์ด สาขาแม่สอด FTTx / Easy Log 15 UNHCR แม่สอด 40/40 Mbps 62,300

3 Total Solution เป้าหมาย ทำได้ คงเหลือ 1,000,000.- 1,265,949.50
-265,949.50 ที่ รายการ ต้นทุน ราคาขาย กำไร การดำเนินการ 1 วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง นำเสนอ/รอตัดสินใจ 2 แขวงการทางแม่สอด สำรวจประมาณการ 3 อบต.นาโบสถ์

4 FTTx เป้าหมาย ทำได้ คงเหลือ 257 186 71 ข้อมูล 16 ต.ค. 56 ศูนย์
ม.ค.-ก.ค. 56 ส.ค.-56 ก.ย.-56 ต.ค.-56 รวม ติดตั้ง รื้อถอน สุทธิ ตาก 14 1 13 40 35 34 20 109 2 107 แม่สอด 28 4 24 21 19 27 26 11 10 87 8 79 42 5 37 61 59 62 60 31 30 196 186 ข้อมูล 16 ต.ค. 56

5 ความสามารถในการแก้ไขข้อร้องเรียน
เป้าหมาย 100% ร้อยละการแก้ไขข้อร้องเรียนเรื่องทั่วไป ภายใน 15 วัน - ผลงาน 100 % ร้อยละการแก้ไขข้อร้องเรียนค่าใช้จ่าย ภายใน 30 วัน - ผลงาน 100%

6 ตัวอย่างของจังหวัดกำแพงเพชร

7 แนวทางการทำตลาดไตรมาส 4/56 (เริ่ม 1 ต. ค. 56 – 31ธ. ค
แนวทางการทำตลาดไตรมาส 4/56 (เริ่ม 1 ต.ค. 56 – 31ธ.ค. 56) อ้างถึงบันทึก ทีโอที รก./284 ลว. 6 ก.ย. 56 เรื่อง การดำเนินงานตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพลิกฟื้นองค์กร ติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน - ค่าติดตั้ง 1,605.- - ค่าเดินสายภายใน - SIM LIPSTIC รวม 2,252.50 ค่าย้ายอินเตอร์เน็ต (เดิมย้ายฟรี 1 ครั้ง) - ค่าเดินสายภายใน - SIM Play - บัตรเติมเงิน รวม

8 แนวทางการทำตลาดไตรมาส 4/56 (เริ่ม 1 ต. ค. 56 – 31ธ. ค
แนวทางการทำตลาดไตรมาส 4/56 (เริ่ม 1 ต.ค. 56 – 31ธ.ค. 56) อ้างถึงบันทึก ทีโอที รก./284 ลว. 6 ก.ย. 56 เรื่อง การดำเนินงานตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพลิกฟื้นองค์กร ค่าติดตั้ง ADSL - ค่าเดินสายภายใน - Wireless - SIM LIPSTIC รวม 1,600.50 ค่าติดตั้ง FTTx (NEW) (ADSL >800) (ADSL < 800) - ค่าติดตั้ง , ฟรี ฟรี - Wireless - SIM LIPSTIC รวม ,

9 แนวทางการทำตลาดไตรมาส 4/56 (เริ่ม 1 ต. ค. 56 – 31ธ. ค
แนวทางการทำตลาดไตรมาส 4/56 (เริ่ม 1 ต.ค. 56 – 31ธ.ค. 56) อ้างถึงบันทึก ทีโอที รก./284 ลว. 6 ก.ย. 56 เรื่อง การดำเนินงานตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพลิกฟื้นองค์กร การประชาสัมพันธ์ สื่อสารการตลาด - Knock Door ลูกค้าบริเวณที่ติดตั้ง Splitter (FTTx) ตาก,แม่สอด - ขอให้ทีมช่างประชาสัมพันธ์และช่วยแนะนำเพื่อขายผลิตภัณฑ์ - เข้าพบผู้นำชุมชนกำหนดวันประชาสัมพันธ์เพื่อรับจอง Wi-Net - ทำการตลาด3.0 (Marketing 3.0) คือการมีส่วนร่วมของผู้คนทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

10 กิจกรรมและอื่นๆ ร่วมกิจกรรม อบจ.ตาก เคลื่อนที่พบประชาชน ที่อำเภอบ้านตาก วันที่ 28 ก.ย. 56 ร่วมกับศูนย์บริการลูกค้า สาขาตากปรับปรุงศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมพบลูกค้าวันพฤหัสบดีที่ 10 ต.ค. 56 ขอสนับสนุน Mikrotik จาก ทคบ.3 จำนวน 2 ตัว เพื่อทดลองใช้งาน

11 ตัวอย่างข้อมูลลูกค้ารายใหญ่

12 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์การขายและลูกค้าสัมพันธ์ เดือน ตุลาคม 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google