งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรัง

2 แผนผังผู้บังคับบัญชาของพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรัง
นวท.(สบ2)ฯ หน.พฐ.จว.ตรัง นวท.(สบ1)พฐ.จว.ตรัง

3 พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรัง อัตรากำลังพลรวม จำนวน 25 คน
สถานภาพกำลังพล อัตรากำลังพลรวม จำนวน 25 คน ชั้นสัญญาบัตร อัตราอนุญาต 3 คน มีตัวคนจริง 2 คน อัตราว่าง คน ชั้นประทวน อัตราอนุญาต 22 คน มีตัวคนจริง คน อัตราว่าง คน

4 พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรัง
ขีดความสามารถ - ตรวจสถานที่เกิดเหตุ - ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด - ด้านคุณภาพวิเคราะห์ - ด้านปริมาณวิเคราะห์ - ตรวจสอบประวัติลายพิมพ์นิ้วมือ ผู้ต้องหา , สมัครงาน , ขออนุญาต และสเก็ตซ์ภาพใบหน้าคนร้าย

5 รอง ผบก.ศพฐ. 9 ร่วมเป็นเจ้าภาพ พิธีสวดอภิธรรม ด.ต.รุ่งรวิน เกตณรายณ์
รอง ผบก.ศพฐ. 9 ร่วมเป็นเจ้าภาพ พิธีสวดอภิธรรม ด.ต.รุ่งรวิน เกตณรายณ์


ดาวน์โหลด ppt พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google