งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Seminar on Immigration Control 2010” ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 7 – 9 ธันวาคม 2010.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Seminar on Immigration Control 2010” ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 7 – 9 ธันวาคม 2010."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Seminar on Immigration Control 2010” ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 7 – 9 ธันวาคม โดย พ.ต.อ.ชาติชาย เอี่ยมแสง รอง ผบก.สส.สตม.

2 แนวคิด 1. เพื่อเน้นย้ำความร่วมมือระหว่างประเทศ 2
แนวคิด เพื่อเน้นย้ำความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นคนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานการควบคุมตัวคนต่างด้าว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานระหว่างกัน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการประสานงานให้มีระเบียบ

3 1. มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 18 ประเทศ ดังนี้
1. มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ประเทศ ดังนี้ - ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย, บังกลาเทศ, แคนาดา, จีน, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, เกาหลี, ลาว, มาเลเซีย, มองโกเลีย, พม่า, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ศรีลังกา, ไทย, สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม มีกระทรวงยุติธรรมประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ โดยได้จัดติดต่อกันเป็นเวลา 12 ปี

4 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มอบหมายให้. 1. พ. ต. อ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มอบหมายให้ พ.ต.อ. ชาติชาย เอี่ยมแสง รอง ผบก.สส.สตม พ.ต.อ.วิบูลย์ กิตติแสงสุวรรณ ผกก.ตม.ขาออก ตม เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม

5 ผลการประชุมโดยสรุป

6 ประเทศที่มีการใช้ระบบ การตรวจคนเข้าเมืองที่น่าสนใจ

7 ประเทศญี่ปุ่น พัฒนาระบบการรายงานการแจ้งที่พักของคนต่างด้าวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การติดตั้งระบบหมายจับคนร้ายข้ามชาติขององค์การตำรวจสากลที่สนามบินเวลาผู้โดยสารเช็คอินเข้าสนามบิน ถ้าชื่อตรงกับผู้ร้ายตามหมายจับตำรวจสากลระบบก็จะรายงานผลออกมา จัดสายด่วนรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลการปลอมแปลงเอกสารโดยความร่วมมือกับนานาชาติ ใช้ระบบการสั่งข้อความ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

8 ประเทศออสเตรเลีย สนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
เสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการโยกย้ายถิ่นฐานของผู้ลี้ภัยระหว่างประเทศ ปรับปรุงระบบการตรวจคนเข้าเมือง ดังนี้ - ปรับปรุงโครงสร้างภายใน ตม.ออสเตรเลีย - ผลักดันผู้ลี้ภัยกลับประเทศ โดยการตรวจสอบเส้นทางการ ลักลอบเข้าเมือง - ออกมาตรการเข้มงวดในการให้วีซ่าเข้าประเทศตามความ จำเป็น - เพิ่มมาตรการในการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง

9 ประเทศแคนาดา เนื่องจากแคนาดาเป็นประเทศที่มีผู้ประสงค์จะอพยพย้ายถิ่นฐานมาอยู่เป็นจำนวนมาก จึงได้จัดทำมาตรการ ดังนี้ 1. ถ่วงสมดุลผู้โยกย้ายถิ่นฐาน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและ ประสบการณ์ในการทำงาน 2. ควบคุมการเดินทางเข้าเมืองทางอากาศยานและภาคพื้น

10 ประเทศจีน นำระบบ BIOMETRIC ซึ่งเป็นการใช้ระบบการตรวจสอบทางชีวภาพมาใช้ ในการจดจำภาพของผู้เดินทางจากพาสปอร์ต ถ้ามีคนใช้พาสปอร์ตปลอม ระบบจะจำได้

11 ประเทศเกาหลีใต้ นำระบบ AUTOGATE หรือการเช็คอินอัตโนมัติมาใช้ โดยตรวจสอบจากลายพิมพ์นิ้วมือ นำระบบ BIOMETRIC มาใช้

12 ประเทศสิงคโปร์ นำระบบ BIOMETRIC มาใช้
โหลดข้อมูลหมายจับตำรวจสากลให้สามารถออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้

13 - ในส่วนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้นำเสนอผลการปฏิบัติในรอบปี - ที่ประชุมให้ความสนใจในเรื่องการเปิด “ศูนย์หมายจับคนร้ายข้ามชาติ” ใน ประเด็นแนวคิด, การติดต่อสื่อสาร

14 Q&A


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Seminar on Immigration Control 2010” ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 7 – 9 ธันวาคม 2010.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google