งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง คลิกเม้าส์เพื่อเปิดหน้า 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง คลิกเม้าส์เพื่อเปิดหน้า 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง คลิกเม้าส์เพื่อเปิดหน้า 2
บทที่ 6 เครื่องแต่งกาย ของ ชาวอังกฤษสมัยต่าง ๆ โดย รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง คลิกเม้าส์เพื่อเปิดหน้า 2

2 การแต่งกายสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16)
2 การแต่งกายของ Queen Elizabeth I (ค.ศ ) คลิกเม้าส์เพื่อเปิดหน้า 3 Earl Robert Devereux Earl Robert Devereux British Ambassadors

3 การแต่งกายสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 คลิกเม้าส์เพื่อเปิดหน้า 4
3 Lady Elena Lee Queen Henrietta maria Two English Ladies Lady Dorothy Mason Lord John Stuart and his brother Earl James Hamilton King Charl I King Charl I คลิกเม้าส์เพื่อเปิดหน้า 4

4 การแต่งกายสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 18
4 English Family (ค.ศ ) Mr and Mrs William Hallett (ค.ศ.1785) The Bateson Children (ค.ศ.1762) คลิกเม้าส์เพื่อเปิดหน้า 5

5 การแต่งกายสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19 คลิกเม้าส์เพื่อเปิดหน้า 6
5 ค.ศ.1817 ค.ศ.1822 ค.ศ.1833 ค.ศ.1841 ค.ศ.1859 ค.ศ.1868 ค.ศ.1873 ค.ศ.1883 ค.ศ.1896 คลิกเม้าส์เพื่อเปิดหน้า 6

6 การแต่งกายสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 20
6 ชาวกรุงลอนดอน ค.ศ.1909 ค.ศ.1911 Hobble Skirt สหรัฐอเมริกา ค.ศ.1912 ฝรั่งเศส ค.ศ.1920 ดาราฮอลลีวูดสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1947 New Look ฝรั่งเศส สิ้นสุดการนำเสนอ - ดับเบิ้ลคลิ๊กซ้าย


ดาวน์โหลด ppt โดย รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง คลิกเม้าส์เพื่อเปิดหน้า 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google