งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โมเดลพยากรณ์ ราคายางแผ่นดิบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โมเดลพยากรณ์ ราคายางแผ่นดิบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โมเดลพยากรณ์ ราคายางแผ่นดิบ
การสร้าง โมเดลพยากรณ์ ราคายางแผ่นดิบ กรณีศึกษา : บริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสงขลา ปี 2554 โดย นางสาวจุฑามาศ สิทธิโชคสถาพร อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. อนันท์ ชกสุริวงศ์

2 โมเดลพยากรณ์ราคา พยากรณ์ราคา ..... สำคัญเช่นไร ยางแผ่นดิบที่แม่นยำ
6 – 36% ของน้ำหนักยางรถยนต์ การตั้งราคาขาย ที่สามารถแข่งขันได้ + สร้างกำไร การบริหารที่ดี ...ต้นทุนราคายางที่ซื้อมา โดยซื้อในช่วงเวลาที่เหมาะสม โมเดลพยากรณ์ราคา ยางแผ่นดิบที่แม่นยำ

3 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
เพื่อสร้าง ที่มีความแม่นยำในการพยากรณ์ รายวัน ในช่วงระยะเวลา 1 ปี หาจำนวนข้อมูลที่จะนำมาสอนระบบ

4 ช่วย เพิ่มศักยภาพ ในการตัดสินใจ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ช่วย เพิ่มศักยภาพ ในการตัดสินใจ เพิ่มศักยภาพ แผนการตลาด เพิ่มรายได้

5 ใช้ได้ดีสำหรับ โครงสร้างแบบผสม + ระยะสั้น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน โครงสร้างทั้งเชิงเส้น & ไม่เชิงเส้น พยากรณ์ระยะสั้น & ระยะยาว วัฏจักร / ฤดูกาล ใช้ได้ดีสำหรับ โครงสร้างแบบผสม + ระยะสั้น

6 ขอบเขตงานวิจัย สอนข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์
ราคายางแผ่นดิบซื้อขายล่วงหน้าที่ตลาดญี่ปุ่น ราคายางแผ่นดิบ ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา ราคาน้ำมันดิบซื้อขายล่วงหน้าที่ตลาดสหรัฐอเมริกา โดยอาศัยแนวคิดของวิธีSVMmulticlass อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

7 โครงสร้างระบบ ส่วนที่ ส่วนที่

8 รู้จักแยกแยะกลุ่มของประเภทข้อมูล ซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน
ทฤษฎีและหลักการ รู้จักแยกแยะกลุ่มของประเภทข้อมูล และทำนายค่าด้วย ซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน

9 กระบวนการวิจัย สร้างเส้นแบ่งแต่ละคลาส และ หาค่าความแม่นยำ
ราคายางแผ่นดิบซื้อขายล่วงหน้าที่ตลาดญี่ปุ่น 1. คัดเลือกปัจจัย ราคาน้ำมันดิบซื้อขายล่วงหน้าที่ตลาดสหรัฐอเมริกา 2. จัดแยกคลาสข้อมูล อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 3. สอนระบบ สร้างเส้นแบ่งแต่ละคลาส และ หาค่าความแม่นยำ

10 แผนการดำเนินงานตลอดการวิจัย

11 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt โมเดลพยากรณ์ ราคายางแผ่นดิบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google