งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
ครอบครัวสุขภาวะ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ๒๕๔๒

2 ผู้สูงอายุ ถูกทอดทิ้ง
ครอบครัวจำเลยที่ ๑ ผู้หญิง ถูกทำร้าย ปัญหาสังคม ผู้สูงอายุ ถูกทอดทิ้ง ครอบครัว ต้นเหตุ เด็กมีปัญหา อาชญากรรม การเมืองไทย

3 รู้จักกันก่อน คุณโสภณ สุภาพงษ์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
คุณโสภณ สุภาพงษ์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ รองประธานมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว นางสุภาวดี หาญเมธี กรรมการเลขานุการ

4 รู้จักกันต่อ ศ.เกียรติคุณแพทย์หญิง วัณเพ็ญ บุญประกอบ กรรมการ
ศ.เกียรติคุณแพทย์หญิง วัณเพ็ญ บุญประกอบ กรรมการ ศ.เกียรติคุณ พ.ญ.ชนิกา ตู้จินดา กรรมการ คุณจินตนา คุมพ์ประพันธ์ กรรมการ ดร.อุทัย ดุลยเกษม กรรมการ อาจารย์ดาราวรรณ ธรรมารักษ์ กรรมการ

5 รู้จักกันต่ออีกหน่อย
สัญชัย เมฆไกรฤทธิ กรรมการเหรัญญิก คุณบุญเลิศ คชายุทธเดช (ช้างใหญ่) กรรมการ ยุทธชัย เฉลิมชัย กรรมการ

6 รู้จักกันแล้ว “ ครอบครัวร่วมเรียนรู้ รวมกันเป็นเครือข่าย
“ ครอบครัวร่วมเรียนรู้ รวมกันเป็นเครือข่าย ช่วยเหลือกันและกัน และช่วยเหลือสังคม ”

7 ใครรวมใครเป็นเครือข่าย
เครือข่ายครอบครัวในโรงเรียน “ ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างเสริมพฤติกรรม”

8

9 ใครรวมใครเป็นเครือข่าย
เครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว “สร้างพลังชีวิต เสริมพลังครอบครัว”

10

11 ใครรวมใครเป็นเครือข่าย
พลังครอบครัวพลังสังคม คัดค้านการปิดรายการสำรวจโลก

12 ต่อต้านการโฆษณาบุหรี่ ณ จุดขาย

13 คัดค้านการปิดวิทยุบีบีซีภาคภาษาไทย

14 ใครรวมใครเป็นเครือข่าย
ภาคีองค์กรครอบครัวสร้างสุข ร่วมสร้างสังคมน่าอยู่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมครอบครัว

15

16 ร่วมสร้าง ร่วมสาน เป็นผู้ร่วมทุกข์ เช่น กลุ่มพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว
เป็นผู้ร่วมทุกข์ เช่น กลุ่มพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว กลุ่มครอบครัวผู้สูญเสีย 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

17 เป็นผู้ร่วมสร้าง “เครือข่าย” คือ ช่องทางสำคัญที่จะพัฒนาสถาบันครอบครัวโดยการดึงครอบครัวที่มีศักยภาพอยู่ในตัวและแปรศักยภาพนั้นออกมาเป็นพลัง ความเชื่อของเราคือ “ครอบครัว” กับ “พลังครอบครัว” ต้องมารวมตัวกันเป็นเครือข่าย โดยการนำกิจกรรมดึงกลุ่มคนที่มีพลังนั้นมาทำงานเพื่อครอบครัว เพื่อสถาบันครอบครัวจะได้ดีขึ้น

18 หลักคิดคือต้องดึงเอาคนที่มีพลัง 4 พลัง
1.พลังคนที่มีอุดมการณ์ 2.พลังคนที่มีจิตใจดี 3.พลังคนที่เคยผ่านความทุกข์มาก่อน 4.พลังคนที่มีมากแต่ใช้ไม่ได้ “เราต้องผสมผสาน 4 พลัง มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวเหมือนเป็นคนเชื่อมพลังแฝงในแต่ละครอบครัวออกมาใช้ได้จริง จึงมีกิจกรรม มีความเคลื่อนไหว นี่คือบทบาทของเรา”

19 สิ่งที่เกิดขึ้น ตัวอย่างครอบครัวสร้างสุขในบ้าน / ชุมชน / สังคม

20 ครอบครัวสร้างสุขในบ้าน

21 ครอบครัวสร้างสุขในชุมชน

22 ครอบครัวสร้างสุขในสังคม


ดาวน์โหลด ppt มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google