งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น %

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น %"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น %
กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 15 มกราคม 2554 สถานะปัจจุบัน : รวมทั้งโครงการ ล่าช้ากว่าแผนงาน 10 วัน เท่ากับ 1.61% : งานเสาเข็มเจาะ + ตอก แล้วเสร็จ : งานโครงสร้าง เร็วกว่าแผนงาน 16 วัน เท่ากับ 2.99% สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ  วันที่  20  ตุลาคม  2553 โครงการ ซิตี้ โฮม รัตนาธิเบศร์ รายการ ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็ม (เฉพาะงานเข็มเจาะ) 100% งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 95.7% งานพื้น Post-Tension งานกระจกอลูมิเนียม งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 86.7% งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย 89.1% งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 0% งานลิฟต์ สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด 87.3% City home Rattanathibeth October 2010

2 City home Rattanathibeth ภาพที่ 1 งานภายนอก อาคาร 1
October 2010 City home Rattanathibeth ภาพที่ 1 งานภายนอก อาคาร 1

3 City home Rattanathibeth
October 2010 City home Rattanathibeth ภาพที่ 2 งานสถาปัตย์โถงทางเดิน ชั้น 7 อาคาร 1

4 City home Rattanathibeth
October 2010 City home Rattanathibeth ภาพที่ 3 งานสถาปัตย์ห้องพัก ชั้น 7 อาคาร 1

5 City home Rattanathibeth
October 2010 City home Rattanathibeth ภาพที่ 4 งานสถาปัตย์ห้องน้ำ ชั้น 3 อาคาร 1

6 City home Rattanathibeth
October 2010 City home Rattanathibeth ภาพที่ 5 งานสถาปัตย์ห้องครัว ชั้น 7 อาคาร 1

7 City home Rattanathibeth
October 2010 City home Rattanathibeth ภาพที่ 6 งานสถาปัตย์ระเบียง ชั้น 7 อาคาร 1

8 City home Rattanathibeth
October 2010 City home Rattanathibeth ภาพที่ 7 งานสถาปัตย์บันได ชั้น 3 อาคาร 1

9 City home Rattanathibeth
October 2010 City home Rattanathibeth ภาพที่ 8 งานภายนอก อาคาร 2

10 City home Rattanathibeth
October 2010 City home Rattanathibeth ภาพที่ 9 งานสถาปัตย์โถงทางเดิน ชั้น 4 อาคาร 2

11 City home Rattanathibeth
October 2010 City home Rattanathibeth ภาพที่ 10 งานสถาปัตย์ห้องพัก ชั้น 10อาคาร 2

12 City home Rattanathibeth
October 2010 City home Rattanathibeth ภาพที่ 11 งานสถาปัตย์ห้องน้ำ ชั้น 5 อาคาร 2

13 City home Rattanathibeth
October 2010 City home Rattanathibeth ภาพที่ 12 งานสถาปัตย์ห้องครัว ชั้น 5 อาคาร 2

14 City home Rattanathibeth
October 2010 City home Rattanathibeth ภาพที่ 13 งานสถาปัตย์ระเบียง ชั้น 11 อาคาร 2

15 City home Rattanathibeth
October 2010 City home Rattanathibeth ภาพที่ 14 งานสถาปัตย์บันได ชั้น 10 อาคาร 2

16 City home Rattanathibeth
October 2010 City home Rattanathibeth ภาพที่ 15 Club House

17 City home Rattanathibeth
October 2010 City home Rattanathibeth ภาพที่ 16 งานกระเบื้องภายในห้องน้ำ Club House

18 City home Rattanathibeth
October 2010 City home Rattanathibeth ภาพที่ 17 งานพื้นถนนรอบโครงการ

19 City home Rattanathibeth
October 2010 City home Rattanathibeth ภาพที่ 18 งานพื้นถนนรอบโครงการ


ดาวน์โหลด ppt ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น %

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google