งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 15 กันยายน 2555 สถานะปัจจุบัน : - รวมทั้งโครงการ ช้ากว่า แผนงาน 3 วัน 4.72 % สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 31 สิงหาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 15 กันยายน 2555 สถานะปัจจุบัน : - รวมทั้งโครงการ ช้ากว่า แผนงาน 3 วัน 4.72 % สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 31 สิงหาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 15 กันยายน 2555 สถานะปัจจุบัน : - รวมทั้งโครงการ ช้ากว่า แผนงาน 3 วัน 4.72 % สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553 รายการ ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเสาเข็มเจาะ 53.77 % งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 0 % งานพื้น Post-Tension 0 % งานกระจกอลูมิเนียม 0 % งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 0 % งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย 0 % งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 0 % งานลิฟต์ 0 % สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด 53.77 % As of Aug 2010 Project Progress Supalai Park Asoke- Ratchada

2 รูปแสดง งานเสาเข็ม As of Aug 2010

3 Supalai Park Asoke- Ratchada รูปแสดง งานเสาเข็ม As of Aug 2010

4 Supalai Park Asoke- Ratchada รูปแสดง งานเสาเข็ม As of Aug 2010

5 Supalai Park Asoke- Ratchada รูปแสดง งานเสาเข็ม As of Aug 2010

6 Supalai Park Asoke- Ratchada รูปแสดง งานเสาเข็ม As of Aug 2010

7 Supalai Park Asoke- Ratchada รูปแสดง งานเสาเข็ม As of Aug 2010

8 Supalai Park Asoke- Ratchada รูปแสดง งานเสาเข็ม As of Aug 2010


ดาวน์โหลด ppt กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 15 กันยายน 2555 สถานะปัจจุบัน : - รวมทั้งโครงการ ช้ากว่า แผนงาน 3 วัน 4.72 % สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 31 สิงหาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google