งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพและสมรรถภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพและสมรรถภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพและสมรรถภาพ
อาจารย์ ดร.ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ สาขาการจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยนครพนม

2 ความไม่เจ็บป่วยทางกาย
ความหมายของสุขภาพ ความไม่เจ็บป่วยทางกาย สุขภาพ ไม่พิการ/ทุพลภาพ ความสมบูรณ์ทางจิตใจ

3 องค์ประกอบของสมรรถภาพร่างกาย
กล้ามเนื้อ สมรรถภาพร่างกาย ปอด หัวใจ

4 สุขภาพ คุณภาพชีวิต สมรรถภาพร่างกาย

5 คุณภาพชีวิตที่ดี ลดระยะเวลาความเจ็บป่วยและความพิการของร่างกายในช่วงชีวิตให้เหลือน้อยหรือมีระยะเวลาดังกล่าวสั้นที่สุด

6 ทำไมต้องออกกำลังกาย การออกกำลังกาย ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

7 จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องออกกำลังกาย
ความก้าว หน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การ ออก กำลัง กาย สัญญาณ อันตราย

8 ความจริงที่น่าเป็นห่วง
ระดับสมรรถภาพร่างกายในแต่ละช่วงอายุ สีเหลือง: ออกกำลังกาย สีชมพู: ไม่ออกกำลังกาย 20 30 50 100 อายุ

9 ปัจจัยที่จะก่อให้เกิดปัญหาต่อ สุขภาพและสมรรถภาพ
มาก กิน ที่มาของโรค อ้วน มาก นอน ออกกำลังกาย น้อย

10 โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เจ็บเข่า ปวดข้อ เบาหวาน ความดันเลือดสูง
เจ็บเข่า ปวดข้อ เบาหวาน ความดันเลือดสูง หัวใจ หลอดเลือดหัวใจขาดเลือด ไต สมรรถภาพทางเพศเสื่อม อื่นๆ

11 ข้อปฏิบัติในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
งดการออกกำลังกายหนักอย่างน้อย 24 ชั่วโมง พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำให้เพียงพอ งดการรับประทานยา หรือสิ่งกระตุ้น กาแฟ ชา บุหรี่ รับประทานอาหารก่อนการทดสอบอย่างน้อย 2-3 ช.ม. ผู้เข้ารับการทดสอบจะได้รับใบประเมินผลสมรรถภาพทางกายทุกคน


ดาวน์โหลด ppt ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพและสมรรถภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google